Agermanament amb Nueva Esperanza

El dia 13 de desembre del 2000 es va fer, a la nostra escola, un acte d'agermanament amb "la escuela de básica de La Nueva Esperanza del Salvador". Hi van assistir, per signar el document, els representants dels diferents estaments: directora de l'escola Pilar Mestres, presidenta de l'AMPA de l'escola Pilar Mestres i un representant de la escuela básic La Nueva Esperanza. També hi va assistir la regidora de l'Ajuntament de la Roca del Vallès i una representant de Mestres Solidaris, que és la persona que ens va posar en contacte amb aquesta comunitat. Durant l'acte un grup de dansa de Nueva Esperanza va fer una actuació per tots els alumnes de la nostra escola.
 
 


 
Torna a la web de l'escola