Escola Pilar Mestres - Jaume Torrens
L'escola

L'Escola Pilar Mestres - Jaume Torrens és una de les escoles públiques de La Roca del Vallés. Situada al carrer Goya nº 7. S'imparteixen el 2n cicle d'educació infantil (P-3, P-4 i P-5) i tots els nivells d'educació primària (des de 1r fins a 6é). L'escola compta amb unes instal·lacions ampliades i totalment remodelades, i amb els serveis de guarderia, menjador i transport escolar col·lectiu. Algunes de les activitats extraescolars actuals són: música, anglès, aeròbic, dibuix i pintura, teatre, iniciació multiesportiva...

L'atenció a la diversitat es porta a terme des de l'educació especial, l'aula d'acollida, els reforços i la col·laboració amb l'EAP de Granollers. Cadascun dels cursos realitza dues sortides trimestrals: una de dia complet amb l'objectiu de complementar el treball de continguts de l'aula ordinària, i altra d'un sol matí per assistir a activitats culturals (música, cinema i teatre). Ampliar artícle

Principis pedagògics

L'escola Pilar Mestres - Jaume Torrens és una escola pública que es defineix com a escola activa, no confessional, plural, oberta, integral, personalitzada, científica, arrelada al medi i catalana, amb transparència en la gestió. El material escolar és comú, s'adquireix amb una quota anual que els pares abonen a l'AMPA al començament del curs.

Pel que fa al Projecte Lingüístic, la llengua base de l'ensenyament és el català. S'introdueix el castellà a cicle inicial, al primer curs. La llengua estrangera és l'anglès, que s'inicia al tercer curs de l'etapa d'educació infantil. Ampliar artícle