Matrícula

PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ:

Curs 2012 - 2013

Us informem de les dates i qüestions que heu de tenir més presents en tot el procés.

6 de març a les 17 h: presentació de l'escola, portes obertes.

19 al 30 de març: presentació de les sol·licituds de preinscripció.

17d'abril: publicació de les llistes.Aquestes sol·licituds apareixeran baremades i ordenades, segons la normativa.

Del 18al 20 d'abril : Presentació si s'escau, de reclamacions a la llista adreçades al mateix Centre.

23 d'abril: Resolució de reclamacions presentades a la llista de sol·licituds.

25 d'abril : Publicació de llistes baremades una vegada resoltes les reclamacions.

18 de maig: Publicació de llistes d'admesos en el Centre.

DOCUMENTS

 • Original i fotocòpia DNI dels pares o tutors legals
 • Original i fotocòpia del llibre de família
 • Certificat municipal de convivència i resguard de renovació del DNI (només si l'adreça del DNI pares no coincideix amb el domicili actual).
 • Original i fotocòpia targeta de la Seguretat Social del nen/a (targeta Identificació Sanitària)
 • Altres que demani el Centre segons cada cas.

HORARI

 • Tots els matins de 9 a 11:00 h
 • Totes les tardes excepte dijous de 15:00 a 17:00 h

PERÍODE DE MATRICULACIÓ:

Del 4 al 8 de juny: Matriculació d'alumnes.

És imprescindible formalitzar la matrícula durant aquestes dates.

Ll'horari d'atenció serà de 9 a 11 tots els dies i de 15:00 a 17:00 h totes les tardes excepte dijous aportant els documents següents:

 • 4 fotografies de carnet recents ( Ed.Infantil P-3)
 • 2 fotografies de carnet recents (la resta d'alumnes).
 • Fotocòpia del Carnet de Salut: vacunacions i creixement.
 • Autorització domiciliació bancària

OFERTA DE PLACES

CURS
PLACES
PLACES PER ALUMNES DEL CENTRE
OFERTA DE PLACES ORDINÀRIES
OFERTA DE PLACES NEE
E I -1
25
0
23
2
E I - 2
50
35
13
2
E I - 3
50
40
6
4
PRI - 1
50
50
0
0
PRI - 2
50
46
1
3
PRI - 3
50
40
7
3
PRI - 4
50
46
2
2
PRI - 5
50
49
1
0
PRI - 6
50
44
2
4