A l'escola, cada dia un curs diferent, des de primer fins a sisè, format per un equip rotatiu de 3 parelles de nens, s’encarrega de recollir els diferents tipus de residus que hi ha al terra del pati. Cada parella s’encarrega de recollir un tipus concret de residu (envasos, paper i orgànica) i porta el seu uniforme: un pitet, uns guants i una bossa de plàstic del color de la fracció que recull (groc per als envasos, blau per al paper i taronja/vermell per a l’orgànica). Un cop s’han recollit els diferents tipus de residus, els pesem per separat a les balances del laboratori i n’anotem les quantitats en unes graelles. Amb aquesta acció esperem que disminueixin les deixalles del terra del pati i aconseguim tenir un pati net.

D’aquesta manera, coneixem els residus que es generen a l’esmorzar i reflexionem sobre la problemàtica de la generació de deixalles, la necessitat de reduir-ne la quantitat (en especial, els envasos i el paper d’alumini) i l’adopció d’accions de millora per prevenir la generació de deixalles.