Els alumnes de Cicle Superior hem visitat l'abocador i la depuradora.

L'ABOCADOR

El paper al contenidor blau, les restes del menjar al de matèria orgànica, les piles del Mp3 a la piràmide,... bé, per fi tot està al seu lloc.

Llençar coses cada dia està més complicat. Els residus creixen contínuament, i a l'escola i a casa ens ensenyen que abans de llençar-los els hem de triar, classificar i posar-los en contenidors diferents identificats per colors, símbols i lletres.

Tan important és la nostra brossa? Que en fan? On va a parar?

Visita dels alumnes de 5è de Cicle Superior

La resposta a totes aquestes preguntes l'hem obtinguda, en bona part, en la visita que els alumnes de 5è hem fet a l'abocador de residus sòlids urbans del Segrià, on també hi ha la planta de compostatge en la que s'hi fa el tractament dels residus de matèria orgànica per obtenir-ne adobs i fertilitzants.

La monitora de la sortida, ens han remarcat i mostrat in situ allò que al llarg de molts cursos ja ens han explicat els i les mestres a classe.

Hem acabat la visita en la deixalleria que es troba al barri de Pardinyes, on hem repassat el lema de les tres erres: reduir, reutilitzar i reciclar.


LA DEPURADORA
Els alumnes de 6è hem anat a visitar la depuradora de Lleida. En arribar ens esperava la guia. D'entrada ens ha explicat que cada dia arriben a la depuradora uns 70 milions de litres d’aigua residual, provinents de les clavegueres de la ciutat, d’Alpicat i del polígon industrial.
Visita dels alumnes de 6è de Cicle Superior

En un plànol ens ha mostrat la xarxa del clavegueram que passa soterrada pels carrers, i a partir d’aquí hem començat el recorregut.

Primer al pou de greixos, que és on arriba tota l’aigua residual, la qual travessa una reixa, que filtra els residus sòlids de més de 10 cm. Aquí hem vist els Cargols d’Arquímedes que impulsen l’aigua fins d’alt del Tamisat, on es separen els residus sòlids de més de 6 mm.

Després hem vist el desengreixador on suren els olis i greixos formant una escuma. Per cert que l’oli de cuinar no s’ha de llençar pel desaigüe, sinó que s’ha de recollir i portar a la deixalleria per reciclar-lo i fer-ne oli industrial o sabó.

Després hem vist els decantadors primaris, on l’aigua es deixa reposar per a que els sòlids més petits es dipositin al fons, formant el fang primari. En els decantadors secundaris els microorganismes es dipositen formant el fang biològic, que va a parar als edificis de tractament de fang, on cada mes se’n produeixen unes 800 tones. Aquest fang assecat i fermentat serveix d’adob per als conreus.