Autoritzacions escolars:
Sol·licitud del servei de menjador
Sol·licitud de dieta tova de menjador
Sol·licitud d'administració de medicaments
Autorització per marxar sol/a a casa
Autorització per portar mòbil