Horaris de classe i d'atenció a mares i pares.

Curs 2016-2017


CLASSE
HORARI DE
CURSOS
DIES
HORES

Classe

Educació Infantil i Educació Primària
De dilluns a divendres
Matí: de 9:00 a 12:30 h
Tarda: de 15:30 a 17 h


TUTORIES

HORARI DE
CURSOS
DIES
HORES
Tutories
Educació Infantil P3
Dimarts
Matí: de 12:30 a 13:30 h
Educació Infantil P4
Dimarts
Matí: de 12:30 a 13:30 h
Educació Infantil P5
Dimarts
Matí: de 12:30 a 13:30 h
Educació Primària 1r
Dimarts
Matí: de 12:30 a 13:30 h
Educació Primària 2n
Dimarts
Matí: de 12:30 a 13:30 h
Educació Primària 3r
Dimarts
Matí: de 12:30 a 13:30 h
Educació Primària 4t
Dilluns
Matí: de 11:30 a 12:30 h
Educació Primària 5è
Divendres
Matí: de 10:00 a 11:00 h
Educació Primària 6è
Dimarts
Matí: de 12:30 a 13:30 h

Per a totes les tutories cal concertar l'hora prèviament.
Per parlar amb la resta de professorat cal concertar entrevista.


EQUIP DIRECTIU

HORARI DE
CURSOS
DIES
HORES
Directora
 
Dilluns i dijous
Matí: de 9:00 a 10:00 h
Dimecres
Tarda: de 15:30 a 17:00 h
Cap d'Estudis
 
Dijous
Matí: d'11:30 a 12:30 h
Divendres
Tarda: de 15:30 a 17:00 h
Secretari
 
Dimecres
Matí: de 16:00 a 17:00 h


ADMINISTRACIÓ ESCOLA

HORARI DE
CURSOS
DIES
HORES
Administratiu
 
Dilluns
Matí: de 9:00 a 10:00 h
i de 12:00 a 13:00 h
Dimecres
Tarda: de 15:30 a 17:00 h


EQUIPS PSICOPEDAGÒGIC I SOCIAL

HORARI DE
CURSOS
DIES
HORES
Equip d'Assessorament Psicopedagògic (EAP)
 
Dijous

Matí: de 9:00 a 14:00 h

Cal concertar visita.
Assistenta Social
 
Dimarts

Matí: de 9:00 a 12:00 h

Cal concertar visita.


PERSONAL A.M.P.A.

HORARI DE
CURSOS
DIES
HORES

Administració A.M.P.A.

i

Coordinadora
menjador escolar
 
Dilluns

Matí: de 9:00 a 10:00 h
i de 12:00 a 12:30 h

 
Dimarts

Matí: de 10:30 a 11:00 h
i de 12:00 a 12:30 h
Tarda: de 15:30 a 16:00 h

 
Dimecres
Matí: de 9:00 a 10:00 h
i de 12:00 a 12:30 h
 
Dijous
Matí: de 12:30 a 13:00 h
Tarda: de 16:00 a 17:30 h
 
Divendres

Matí: de 9:00 a 10:00 h
i de 12:00 a 12:30 h