Objectius
E.Intantil Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle superior
Utilitzar el català com a llengua normalitzada de comunicació.
x
x
x
x
Saber expressar les diferents opinions amb respecte.
x
x
x
x
Memoritzar frases i millorar l'agilitat lectora per poder fer un bon enregistrament del programa.
x
x
x
x
Gaudir amb la ràdio.
x
x
x
x
Adquirir un nou vocabulari i riquesa en les expressions.
x
x
x
x
Millorar la vocalització i la dicció.
x
x
x
x
Millorar l'estructura de les frases.
x
x
x
x
Treballar la notícia i la comprensió lectora.
x
Treballar la notícia periodística fomentant la comprensió lectora.
x
x
Conèixer les diferents tipologies de programes de ràdio: informatius, musicals, magazines.
x
x
Saber realitzar un entrevista treballant l'estructura d'un diàleg.
x
x
Elaborar un guió escrit abans de fer l'enregistrament.
x
Organitzar-se per grups amb la finalitat de repartir les tasques i les responsabilitats.
x

 

Activitats
1 trimestre
Educació infantil
Poema nadal.
Cicle inicial
Descobrim l'escola.
Cicle mitjà
Conte.
Cicle superior
Debat.

 

2 trimestre
Educació infantil
Cantem !!!
Cicle inicial
Rodolins de Sant Jordi.
Cicle mitjà
Concurs.
Cicle superior
Notícies de l'escola.

 

3 trimestre
Educació infantil
Parlem del projecte.
Cicle inicial
Notícies.
Cicle mitjà

Recomanacions./ Parlem anglès.

Cicle superior
Poesia.

Programació realitzada al curs: Expressió i comprensió oral i escrita. La ràdio a l'escola.