ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2011-12

EDUCACIÓ INFANTIL

HORARI
DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES

P-4

14 a 15 h

JOC DRAMÀTIC B
Magda.
JOC DRAMÀTIC A
Magda.
JOC DRAMÀTIC B
Magda.
JOC DRAMÀTIC A
Magda.

JOCS A
Anna O
JOCS B
Anna O
JOCS A
Anna O
JOCS B
Anna O

P-5

14 a 15 h

JOC DRAMÀTIC B
Cristina
JOC DRAMÀTIC A
Cristina
JOC DRAMÀTIC B
Cristina
JOC DRAMÀTIC A
Cristina
ANGLÈS A
Gemma
ANGLÈS B
Gemma
ANGLÈS A
Gemma
ANGLÈS B
Gemma

CICLE INICIAL

DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES
12:30 a 13:30h
   
INICI A L'ESPORT A

Ruben Fabra

INICI A L'ESPORT B
Ruben Fabra
13:50 a 14:50h

Cuina A
Ares

Teatre C
Irene

Cuina C
Ares

Teatre A
Irene

INICI A L'ESPORT C

Ruben Fabra

Cuina B
Ares

Teatre B
Irene
 

CICLE MITJÀ

HORARI
DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES
12:30 a 13:30h
Plàstica A
Ramon

Plàstica B
Ramon

Badminton C
Agustí

Badminton B
Agustí

Plàstica C
Ramon

Badminton B
Agustí

13:50 a 14:50h
Dansa C
Júlia

 

Dansa B
Júlia

 

Futbol A
Víctor

Dansa A
Júlia

Badminton C
Agustí

Futbol A
Víctor

CICLE SUPERIOR

HORARI
DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES
12:30 a 13:30h
Teatre A
Sandra

Futbol A
Víctor

Teatre C
Sandra

Futbol A
Víctor

Teatre B
Sandra

13:50 a 14:50h

Badminton B
Agustí

Plàstica C
Anna B

Plàstica A
Anna B

Badminton C
Agustí

Badminton B
Agustí
Plàstica B
Anna B
Badminton C
Agustí

PRIMÀRIA

HORARI
DIMARTS
17:00-18:00 H
NATACIÓ