Personal d'activitats 2010-2011

EDUCACIÓ INFANTIL
Mª Àngels Ponsa
M Jose Tomás
Magda Miret / Adrià
Cristina Ler
Anna Bordalba
Anna Orgaz
  

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 

Ramon Panadero
Yolanda Pujol
Ma. Eugènia Moreno
Ares Gómez
Rosa Solé
Anna Bordalba
Ruben Fabra
Felix Torres