CONSELL ESCOLAR

 

 • Després del procés electoral portat a terme, es va constituir el nou Consell Escolar del centre el dia 14 de desembre de 2016, quedant amb els membres que a continuació es detallen:
 • Representants dels pares/mares
 1. Sra. Susana de las Casas de la Vega
 2. Sr. David Guerrero Escribano
 3. Sra. Núria Manils Tavío - Consell Escolar Municipal
 4. Sra. Rosa Ma Mirabete Mir - Consell Escolar Municipal
 5. Sra. Loli Silva Santos
 • Representants dels/de les mestres
 1. Sra. Alícia Calvo Pascual
 2. Sra. Eva Álvarez Ramos - Consell Escolar Municipal
 3. Sra. Cristina Roura Expósito
 4. Sra. Maria Ibáñez Mateos- Consell Escolar Municipal
 5. Sra. Gemma Palma Pérez- Referent coeducació
 6. Sra. Rosa Medina Robles
 • Representant del personal no docent
 1. Sra. Susana Gómez Felipe
 • Representant de l'AMPA
 1. Sra. Anna Florido Guzmán
 • Representant de l'Ajuntament
 1. Sra. Ma Jesús Prieto Vila (Regidora d'Educació)
 • Membres nats
 1. Sr. Jaume Brunet Martí (Director) - President del Consell Escolar
 2. Sra. Anna Blanch López (Cap d'Estudis)
 3. Sra. Sandra Martínez Soriano (Secretària)

 

CALENDARI DE REUNIONS
Dia
Hora
 • 21 de setembre de 2016
 • 3 de novembre de 2016
 • 14 de desembre de 2016
 • 23 de febrer de 2017

16:45 hores (1a convocatòria)

17:00 hores (2a convocatòria)

 

COMISSIONS
Comissió permanent
 • Sra. Loli Silva
 • Sra. Núria Manils
 • Sra. Ma Jesús Prieto
 • Sra. Gemma Palma
 • Sra. Anna Blanch
 • Sra. Sandra Martínez
 • Sr. Jaume Brunet
Comissió de convivència
 
 • Sra. Isabel Carbajo
 • Sra. Ma Jesús Prieto
 • Sra. Eva Álvarez
 • Sra. Anna Gras
 • Sra. Anna Blanch
 • Sra. Sandra Martínez
 • Sr. Jaume Brunet
Comissió econòmica
 
 • Sra. Rosa Ma Mirabete
 • Sra. Ma Jesús Prieto
 • Sra. Alícia Calvo
 • Sra. Anna Blanch
 • Sra. Sandra Martínez
 • Sr. Jaume Brunet
Comissió de menjador
 
 • Sra. Anna Florido
 • Sra. Ma Jesús Prieto
 • Sra. Núria Ros
 • Sra. Anna Blanch
 • Sra. Sandra Martínez
 • Sr. Jaume Brunet
 • (Representant empresa)
Comissió de manteniment
 
 • Sra. Ma Jesús Prieto
 • Sra. Susana Gómez
 • Sr. David Guerrero
 • Sra. Cristina Roura
 • Sra. Anna Blanch
 • Sra. Sandra Martínez
 • Sr. Jaume Brunet