ESCOLA

MESTRES

BLOCS

A.M.PA.

EMERGÈNCIES

MENJADOR

INFORMACIONS

MÚSICA

TEATRE

FESTES

TREBALLEM AMB BLOGS

 

EDUCACIÓ INFANTIL

http://simeoeducacioinfantill.blogspot.com.es/

CLASSE DE 3 ANYS

http://simeopromociosetembre2016.blogspot.com.es/

CLASSE DE 4 ANYS

http://simeopromociosetembre2015.blogspot.com.es/

CLASSE DE 5 ANYS

http://simeopromociosetembre2014.blogspot.com.es/

CICLE INICIAL

http://simeocicleinicial.blogspot.com.es/

CLASSE DE PRIMER

http://simeopromocio2013.blogspot.com.es/

CLASSE DE SEGON

http://simeorabasa3anys.blogspot.com.es/

CICLE MIG

http://www.xtec.cat/ceip-simeo-rabasa/blocs/ciclemig/ciclemig.htm

CLASSE DE TERCER

http://simeorabasa4anys.blogspot.com.es/

CLASSE DE QUART

http://simeorabasa5anys.blogspot.com.es/


CICLE SUPERIOR

http://simeociclesuperior.blogspot.com.es/

CLASSE DE CINQUÈ

http://simeopromociosetembre209.blogspot.com.es/

CLASSE DE SISÈ:

http://simeopromociosetembre2007.blogspot.com.es/

ALTRES PROMOCIONS PASSADES
http://simeoclassedetercer.blogspot.com.es/
http://simeopromociosetembre2006.blogspot.com.es/
http://simeopromociosetembre2005.blogspot.com.es/