1.-Calendari escolar per al curs 2017-2018
2.-Horari escolar
3.-Entrades i sortides de l'escola
4.-Reunions, entrevistes i informes
5.-Llibres, material socialitzat i sortides
6.-Qüestions generals
7.-Associació de mares i pares d'alumnes
8.-Apèndix informatiu per als alumnes de nova matrícula

 

 

 

 

 

 

1. CALENDARI ESCOLAR PER AL CURS 2017-2018

Les classes començaran el dilluns 12 de setembre i acabaran el divendres dia 22 de juny de 2018.

1.1 Període de vacances
Nadal: del 23 de desembre al 7 de gener de 2018, ambdós inclosos.
Setmana Santa: del 24 de març al 2 d'abril de 2018, ambdós inclosos

1.2 Dies festius
-Dijous 12 d'octubre
-Divendres 13 d'octubre (dia de lliure disposició aprovat pel Consell Escolar)

-Dimecres 1 de novembre
-Dimecres 6 de desembre
-Dijous 7 de desembre (dia de lliure disposició aprovat pel Consell Escolar)
-Divendres 8 de desembre
-Dimecres 7 de març
-Dilluns 30 d'abril (dia de lliure disposició aprovat pel Consell Escolar)
-Dimarts 1 de maig
-Dilluns 21 de maig (dia de lliure disposició aprovat pel Consell Escolar)

Tornar a l'inici de Curs 2017-2018

 

 

 

 
 

 

 

2. HORARI ESCOLAR


L'horari de l'escola, Educació Infantil i Educació Primària, serà de 9 a 12:30 i de 15 a 16:30.

Jornada intensiva aprovada pel Consell Escolar:

-22 de desembre de 2017 (de 9 a 13h)

-23 de març de 2018 (de 9 a 13h)

-5 al 22 de juny de 2018 (de 9 a 13h)

Tornar a l'inici de Curs 2017-2018

 

 

 

 

 


 

3. ENTRADES I SORTIDES DE L'ESCOLA

3.1 Entrades

La porta s'obrirà a les 9h. del matí i a les 15h. de la tarda i es tancarà 10 minuts més tard. Durant les activitats de l'escola la porta restarà tancada.
A les 9h i a les 15h només haurien d'entrar els pares i mares d'Educació Infantil i 1r.

És molt important que les famílies col·laboreu en què els nens i nenes entrin tranquil·lament i sense córrer.
Els nens i nenes d'Educació Infantil i de 1er han d'anar de la mà dels seus pares o acompanyants fins a la classe o fila corresponent.
Quan arribi la mestra ja podeu marxar.

Els pares i mares dels alumnes de EI 3 anys i EI 4 anys acompanyen els seus fills/es fins a l'aula.

Els pares i mares dels alumnes de EI 5 anys i 1r acompanyen els seus fills/es fins a la zona on fan la seva fila.

A partir de 2n. els nens i nenes pugen sols a les classes.

Us recordem també que, exceptuant les entrevistes concertades, no es pot entrar a les classes.

Us preguem que feu les comunicacions urgents al tutor/a del vostre fill/a per escrit, a través de l'agenda o un full, ja que fer-ho a les entrades suposa un alentiment de l'inici de l'activitat escolar.

3.2 Sortides

Les classes acabaran a les 12:30 al matí i a les 16:30 a la tarda. Preguem que sigueu puntuals ja que a partir d'aquesta hora l'equip de mestres no es pot fer responsable de l'alumnat que encara no han vingut a buscar.

EI-3 i EI-4: Els pares o acompanyants els aniran a buscar directament a l'aula.

EI-5, 1r i 2n de Primària: Els pares o acompanyants els recolliran al pati, al lloc assignat, on els alumnes s'esperaran amb les mestres respectives. Un cop recolliu el vostre fill/a no us quedeu en el lloc de la fila perquè la mestra pugui controlar bé quins alumnes han marxat.

De 3r a 6è de Primària: Els alumnes sortiran sols de l'edifici i els pares o acompanyants els podran recollir al pati. Els pares i mares que vingueu a recollir el vostre fill/a hauríeu d'acordar un punt de trobada.

Si un dia puntualment un alumne ha de sortir més tard, s'informarà degudament a la família. (Personalment o per telèfon si l'alumne marxa sol a casa).

La porta es tancarà a les 12.40 i a les 16:40. Hem de sortir puntualment i no quedar-nos al pati a partir d'aquesta hora. Els dies laborables, el pati de l'escola no és un parc.

3.3 Entrades i sortides dels dies de pluja

Entrada

-Els alumnes de EI-3 I EI-4 entren pel lloc habitual.
-Els pares de EI-5 i 1r acompanyen als nens/es fins al vestíbul. Un cop hagin deixat el seu fill/a, hauran d'abandonar l'edifici tan aviat com sigui possible.
-Els alumnes de 2n a 5è entren per la porta principal de l'edifici i pugen sols a classe. (No per l'escala exterior)
-Els alumnes de 6è pugen per l'escala exterior.

Sortida

-Els alumnes de EI-3 i EI-4: es recollen a l'aula.
-Els alumnes de EI-5 es recollen al vestíbul, davant del menjador. Els pares i mares, un cop recollit el seu fill/a hauran de sortir de l'escola tan aviat com sigui possible.
-Els alumnes de 1r. es recolliran al vestíbul davant del calendari. .
-Els alumnes de 2n es recolliran a banda i banda del porxo.
-Els alumnes  de 3r, 4t i 5è surten sols per la porta lateral del vestíbul.
-Els alumnes de 6è surten per l'escala exterior.

Tornar a l'inici de Curs 2017-2018

 

 
 

 

 

4. REUNIONS, ENTREVISTES I INFORMES

4.1 Reunió de classe

Es faran reunions de nivell amb les famílies per a informar dels objectius i de l'organització de cada nivell. Totes les reunions es faran a les 5 de la tarda. En aquesta reunió no hi poden assistir els alumnes.
Hi haurà servei d'acollida a la caseta de l'AMPA.

Dates:
EI-3: Dilluns 2 d'octubre
EI-4: Dijous 5 d'octubre
EI-5: Dijous 28 de setembre
1er: Dimarts 26 de setembre
2on: Dimecres 4 d'octubre
3er: Dilluns 25 de setembre
4rt: Dimarts 3 d'octubre
5è: Dimecres 27 de setembre
6è: Dimecres 20 de setembre

4.2 Entrevistes

Durant el curs es convocarà, una vegada com a mínim, els pares dels alumnes. Si una família ho creu convenient podrà sol·licitar una entrevista amb el tutor/a per a realitzar-la durant els dies previstos per a tal fi.

4.3 Informes

Periòdicament es lliurarà a cada família un informe per escrit detallant l'evolució del procés d'aprenentatge del seus fills.

Les dates de lliurament dels informes seran les següents:

Educació Infantil: a finals de gener i a finals de juny.
Educació Primària: abans de vacances de Nadal, de Setmana Santa i de l'estiu.

Tornar a l'inici de Curs 2017-2018

 

 
 

 

5. LLIBRES, MATERIAL SOCIALITZAT I SORTIDES

L'escola funciona amb material socialitzat i reutilització de llibres de text. Es paga una quota que inclou: material, llibres i quaderns i ordinadors portàtils, pissarres digitals...
Es llibres són de l'escola i es cedeixen a cada alumne. En acabar el curs han de retornar-los i es fa una revisió del seu estat. Si algun llibre es fa malbé s'ha d'abonar el seu import.

Quotes socialització:

EDUCACIÓ INFANTIL: 100 euros
CICLE INICIAL: 150 euros
CICLE MITJÀ: 160 euros
CICLE SUPERIOR: 160 euros

Aquesta quota es pot abonar de 2 maneras:

Pagament únic abans de l'1 de setembre de 2017.
- Un pagament del 50% de la quota abans de l'1 de setembre de 2017 i l'altre 50% abans de l'1 de febrer de 2018:

-EI: 50 + 50
-CI: 75 + 75
-CM i CS: 80 + 80

L'ingrés s'haurà de fer a CaixaBank, al nº de compte: ES15-2100-0153-12020049-4173 (recordeu que al full d'ingrés hi ha de constar el nom i el curs del nen/a).

Quotes sortides:

La quota de sortides és de 35 euros (pagament únic), que s'haurà d'haver abonat abans del 31 d'octubre, a CaixaBank al nº de compte: ES49-2100-0153-17020049-4286


Caldrà portar a la secretaria de l'escola una còpia de tots els comprovants de pagament.

 

Tornar a l'inici de Curs 2017-2018

 

 


 

6. QÜESTIONS GENERALS

6.1 Educació física i psicomotricitat

Per a fer l'educació física és imprescindible que els alumnes vinguin de casa vestits amb la roba adient:
-Educació Infantil: xandall i sabatilles esportives amb "velcro".
-De 1r a 6è.: xandall o pantalons curts i sabatilles esportives.
-De 3r a 6è: a més a més, han de portar una samarreta i una tovallola dins d'una bossa que facilita l'escola quan els alumnes comencen 3r.

Els alumnes que no portin la roba adient el dia d'EF no podran fer la classe pràctica.
Quan toqui utilitzar el gimnàs, i amb la finalitat de protegir-ne el paviment, els alumnes s'hauran de canviar el calçat. Aquest calçat pot ser o bé unes altres sabatilles esportives o unes sabatilles "xineses" sense cordons que guardarem durant el curs a l'escola.

6.2 Esmorzars

A l'escola volem col·laborar en l'adquisició d'uns hàbits alimentaris saludables. Per aquest motiu, no es poden portar sucs ni batuts i els dimecres esmorzem fruita.
D'altra banda, per contribuir en la reducció de residus, cal portar l'esmorzar dins d'una carmanyola.
Els dimecres recomanem portar un peça de fruita.

6.3 Atenció de l'Equip Directiu

Per parlar amb les persones de l'equip directiu caldrà que prèviament concerteu visita personalment o por telèfon.

6.4 Vestimenta

L'alumnat de la nostra escola no porta bata a cap nivell, però cal que en portin una i la deixin a l'escola per a utilitzar-la els dies de plàstica, tallers o menjador.
Recordeu que a l'escola venim a aprendre i per tant cal portar la roba adequada, sobretot a l'estiu.
Les bates, així com jerseis i abrics, han de dur beta per a poder-los penjar. Cal que en la roba de l'alumne (bates, anoracs, ...) hi figuri el nom per identificar-la en cas de pèrdua.

6.5 Assistència

L'assistència a l'escola és obligatoria i us preguem que la puntualitat sigui habitual, Quan un nen/a hagi de sortir en una hora diferent de la indicada caldrà que porti una nota per escrit per poder-la lliurar al mestre corresponent. En cas contrari no se'l podrà deixar sortir.

Quan vingueu a portar o recollir a un nen/a en horari de classe aviseu al conserge per tal de que l'acompanyi o el vagi a buscar a classe.

6.6 Concert de Nadal

Les dates previstes per als concerts de Nadal són les següents:
-Dimarts19 de desembre: 4t, 1r i EI 4 anys
-Dimecres 20 de dembre: 5è, 2n i EI 5 anys
-Dijous 21 de desembre: 6è, 3r i EI 3 anys.

6.7 Servei de Menjador Escolar

El servei de menjador funciona durant tots els dies lectius a partir del mateix dia d'inici del curs escolar.
El poden utilitzar tots els alumnes, ja sigui de manera fixa o esporàdica.
Tots els alumnes que facin servir el sevei de menjador faran el pagament per domiciliació bancària.
Per tal de formalitzar el pagament, caldrà omplir un imprés que us donarem al menjador o a sercretaria.

Recomanem a les famílies que necessitin utilitzar esporàdicament el menjador escolar hauran de trucar al telèfon de la cuina 934 457 020

Si un alumne fix no pot assistir un dia al menjador ho ha de notificar a la central al telèfon: 934 457 020 i se li farà la devolució corresponent per dia no consumit. Si pel motiu que fos no ho poguéssiu fer, heu d'avisar a l'escola o posar-li una nota a l'agenda. No n'hi ha prou amb que el nen o nena ho comuniqui verbalment.

Al menjador la bata és opcional a Primària. A Educació Infantil és obligatòria.

6.8 Medicació

Des de l'escola no sempre podem atendre la dosificació dels medicaments dels alumnes . Per això us agrairem que sempre que sigui possible, adeqüeu els horaris de la medicació per tal que no calgui que la prenguin durant l'horari escolar.

En cas que sigui imprescindible prendre la medicació a l'escola, cal portar la recepta del metge, la indicació per escrit del dia, l'hora i la dosi i omplir l'autorització que us lliuraran a secretaria.

6.9 Servei d'acollida

L'AMPA ofereix un servei d'acollida de 7.30 a 9 del mati des del 12 de setembre al 21 de juny. Si hi ha un mínim de famílies interessades, es podria organitzar un servei d'acollida a la tarda-

6.10 Objectes perduts

Els objectes perduts es dipositen en un contenidor que hi ha a l'entrada de l'escola. Aquest objectes, però, no els podem guardar indefinidament i al cap d'un temps se'n farà donació.

6.11 Llaminadures

Cal que entre tots mentalitzem als nens que hem de reduir el consum de llaminadures. A l'escola i a les excursions no hem de menjar xiclets, pipes ni llaminadures.

6.12 Algunes normes per a funcionar millor

- Per a qualsevol comunicació a la mestra del vostre fill/a, cal que utilitzeu l'agenda (primària) o escriviu una nota (educació infantil).
     - Tingueu present consultar el lloc web de l'escola, ja que cada cop més l'utilitzem com a mitjà de transmissió d'informació, especialment, l'apartat "NOVETATS".
     - Algunes informacions també us arribaran per mitjà del correu electrònic.
     - És molt important comunicar qualsevol canvi de dades a secretaria (telèfon, domicili, adreça electrònica, ...).

- A l'escola NO es poden repartir invitacions de festes particulars d'aniversaris.
- Educació infantil: si voleu que el vostre fill/a celebri l'aniversari amb la seva classe, podeu portar una capsa de galetes.

Tornar a l'inici de Curs 2017-2018

 


7. ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES

Per tal del contribuir a la millora de la qualitat d'ensenyament dels fills, l'AMPA es reuneix periòdicament. El dia i l'hora de les reunions es concretarà més endavant al taulell d'anuncis de l'exterior.

L'AMPA regalarà a l'alumnat de 1r a 6è una agenda personalitzada. A l'alumnat d'Educació Infantil se'ls regalarà una samarreta.

7.1 Activitats extraescolars que organitza l'AMPA
A l'inici del curs l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'escola informarà de les activitats del curs 2017-20178

Tornar a l'inici de Curs 2017-2018

 

 

 


8. APÈNDIX INFORMATIU PER ALS ALUMNES DE NOVA MATRÍCULA

Abans que res volem donar la benvinguda a totes les famílies noves i agrair-vos sincerament la confiança feta a l'equip de professionals del centre.

8.1 Organització de l'entrada a l'escola el dia 12 de setembre

El primer dia de curs, el 12 de setembre, tots el alumnes nous (de P4 a 6è de Primària) cal que es presentin a la secretaria de l'escola i els acompanyarem a la seva classe.

Els alumnes d'EI-3 aniran, directament, fins a l'aula amb els seus acompanyants.

8.2 Informacions pel alumnes de EI 3 anys

El primer dia d'escola és un dia important i especial. És un dia de presa de contacte entre les famílies i els nens i l'escola. És per aixo que el proper dia 12 de setembre esteu convidats (pares i alumnes) a passar una estona per l'aula a descobrir com és i per a conèixer la mestra. Entre les 10:30 i les 12:30 del matí o entre les 15 i les 16:30 de la tarda.
Durant els dies 13 i 14 de setembre faran un horari especial d'adaptaci? a l'escola. La meitat de la classe vindr? de 10:30 a 12:30 del mat? i l'altra meitat de 15 a 16:30 de la tarda.
A partir del dia 15 de setembre tot el grup farà l'horari habitual: de 9 a 12:30 i de 15 a 16:30 de la tarda.

Donada la importància dels primers dies d'escola, els dia 15 de setembre no es poden quedar al menjador.

A primers de setembre, al taulell d'anuncis de l'exterior de l'edifici, s'indicarà l'horari en el qual haurà de venir cada nen/a.

8.3 Material específic per als alumnes de EI 3 anys

Tot el material ha d'estar marcat amb el nom del nen/a de manera ben visible.

8.4 Material específic per als alumnes de EI 4 anys i EI 5 anys.

Tot el material ha d'estar marcat amb el nom del nen/a de manera ben visible.

 

 

Tornar a l'inici de Curs 2016-2017