L'equip de mestres de l'Escola Santa Perpètua us dóna la benvinguda al nou curs que desitgem sigui constructiu
i profitós per a tothom.

EQUIP DIRECTIU

Directora: Marga Tura
Cap d'estudis: Jordi López
Secretària: Elena Ozaez


TUTORIES

Educació Infantil - P3
Grup A - Miriam Serrano 

Educació Infantil - P4
Grup A - Lidia Cerdà García

Educació Infantil - P5
Grup A - Inés Santiago González
Grup B - Àngels Parera Colomer

Primer
Grup A - Roser Roca
Grup B - Montse Castillo

Segon
Grup A - Gabriela Solà
Grup B -  Tere Gallardo

Tercer
Grup A - Laura Rueda
Grup B - Mercè Miró

Quart
Grup A - Jordi Calvillo
Grup B - Maite Vidal

Cinquè
Grup A - Albert Ferrer
Grup B - Ana Àlava
Sisè
Grup A - Jordi Cantero
Grup B - Elisabeth Fadrique/Alba Domingo


Coordinació pedagògica
Educació Infantil: Àngels Parera
Cicle Inicial: Montse Castillo
Cicle Mitjà: Jordi Calvillo
Cicle Superior: Ana Álava

Educació física
Educació Física CI i CM: Jose Ángel Venero
Educació Física CS: Albert Ferrer

Música
Alba Domingo

Anglès

EI, CI i 3r: Isabel Pieri
4t i 5è: Cristina Ayete
6è: Jordi López


Educació especial
Elena Ozaez
Esperanza Murillo
Maira Figueras
Educador: Jordi Rius

Coordinador d'informàtica
Maite Vidal

Coordinadora de Riscos Laborals
Isabel Pieri

Logopèdia
Anna Ferrer

Equip d'Assessorament Psicopedagògic
Èlia Vidal

Reforç Educació Infantil
Olga Garcia, Marga Tura

Biblioteca
Berna Estivill

Fisioterapeuta
Elena Castrillo

Vetlladora
Anna Isern