L'escola gaudeix de les següents instal·lacions:

-Menjador
-Biblioteca
-Laboratori
-Teatre
-Aula de música
-Gimnàs
-Sala d'audiovisuals
-Sala de psicomotricitat
-Aula d'informàtica
-Aula d'idiomes
-Aula d'educació especial i logopèdia
-Pati