Les falles

La terra està formada per unes peces que al desplaçar-se es produeix un sisme. Les falles són desplaçaments de les peces que fa que aquestes es moguin i acostumen a passar a terrenys del tipus sedimentari.

Parts de les falles

El tall que dona lloc a la falla es diu pla de falla. A la superfície del sòl el podem veure com una línia més o menys recta que s’anomena línia de falla.

El bloc que està per sobre del pla de falla es diu sostre i el que queda a sobre s’anomena mur.
Aquests són el quatre elements més importants per conèixer una falla.

Tipus de falles

Hi ha diferents tipus de falles.
La falla normal és aquella que el seu sostre queda més baix que el mur.
En la falla inversa és el sostre el que queda per sobre del mur.
I a la falla d’esvoranc els dos blocs rocosos es mouen lateralment.

Escola L'Àlber.   La Creu, s/n. 25135 Albesa (La Noguera)