Els plegaments

L'escorça terrestre és sòlida, és a dir, es dura, però com constantment es fan nous troços i se'n destruïxen altres, en la seva zona interior es produïxen enormes forces que acaben per deformar-la.

Aquestes forces, actuant durant milions d'anys, fan que l'escorça s'ondi i formi plecs, en un lloc s'aixeca el terreny, en un altre s'enfonsa, això se'n diu plegaments.

Parts del plegament

- Xarnera: es una zona molt curvada del plegament.

- Pla axial: Pla que uneix les diferents xarneres d'un plegament.

- Eix del plec: Línia imaginària que desplaçant-se lateralment a ella mateixa pot dibuixar el plegament.

- Els flancs: Són les dues parts del plegament situades als costats de la xarnera.

- Nucli: El formen les capes més internes del plegament.

- Vergència: És l'angle que forma el pla axial del plegament amb l'horitzontal del terreny.

Escola L'Àlber.   La Creu, s/n. 25135 Albesa (La Noguera)