Els aliments

La roda dels aliments

Segons les seves propietats nutritives els aliments es poden classificar en grups. Per seguir una dieta correcta, cada dia hem de prendre aliments de cada grup.

- Cereals, llegums i patates: Són rics en hidrats de carboni. Els llegums també són rics en proteïnes.
- Carn, peix i ous: Són rics en proteïnes. Solen dur també greixos.
- Llet i derivats: Són rics en proteïnes, greixos, substàncies minerals i vitamines.
- Verdura: Són rics en vitamines i substàncies minerals.
- Fruita: Són rics en vitamines i substàncies minerals.
- Greixos: Són rics en greixos.

L’origen dels aliments

- Els aliments d’origen animal: Surten dels animals. Per obtenir-los s’ha hagut de matar un animal i extreure’n l’aliment. Són la carn, el peix, els ous i la llet.

- Els aliments d’origen vegetal: Surten de les plantes. Són l’arròs, les patates, les fruites, verdures, cereals, llegums...

- Els aliments d’origen mineral: Són els aliments que s’extreuen de la Terra com l’aigua i la sal.

- Aliments sintètics: Són els colorants i conservants. Els trobem a molts aliments.

- Aliments transgènics: Són aquells que se’ls canvia els gens. Per exemple, la llimona, neix d’un arbre molt fluix, primer és un mandariner, i després li canvien una cèl·lula i es converteix en llimoner.

Escola L'Àlber.   La Creu, s/n. 25135 Albesa (La Noguera)