Les centrals hidroelèctriques

Les centrals hidroelèctriques produeixen electricitat aprofitant la força que té l’aigua quan cau per un desnivell.

El salt d’aigua es fa per dins d’una canonada i, quan arriba a baix, fa moure una turbina hidràulica, que fa girar un alternador, per a generar corrent elèctric.

Dins d'una central hidroelèctrica podem distingir les següents parts:

1. La presa s'encarrega d'emmagatzemar l'aigua, i elevar-ne el nivell per a la seva utilització hidroelèctrica. Podem distingir diferents tipus de preses: de gravetat, de volta senzilla i de contraforts.

2. El canal de derivació canalitza l'aigua de l'embassament fins a les turbines.

3. La cambra de pressió regula la pressió de l'aigua.

4. La canonada de pressió condueix l'aigua fins a la cambra de turbines, aquestes estan construides per diferents materials depenent de la pressió que hagin de suportar.

5. La cambra de turbines és el lloc on es troben les turbines que s'encarreguen de transformar l'energia mecànica de l'aigua en energia elèctrica mitjançant alternadors que es troben enllaçats a l'eix de la turbina. Podem distingir tres tipus de turbina: la Turbina Pelton, Turbina Kaplan i la Turbina Francis.

6. El canal de desguàs té la funció de tornar l'aigua a la llera del riu.

7. El parc de transformadors eleva la tensió del corrent per evitar pèrdues.

Escola L'Àlber.   La Creu, s/n. 25135 Albesa (La Noguera)