Les energies renovables

Les energies no renovables són energies que s’acaben quan les utilitzem. Són el carbó, el petroli i el gas natural.

El petroli

És un combustible fòssil format fa milions d’anys per descomposició animals i plantes i haver estat soterrat amb un pes enorme al damunt , amb manca d’aire i temperatures molt altes. El petroli és un recurs no renovable perquè es gasta i no se’n forma de nou immediatament. El petroli és un líquid d’aspecte oliós, de color fosc i amb una olor característica. Les torres petrolíferes extreuen el petroli, que quan es treu se’n diu que es petroli brut. Perquè sigui útil es té que refinar.

El carbó

És un mineral que es va formar per acumulació i carbonització de la matèria vegetal que va quedar submergida en zones pantanoses fa milions d’anys. És un combustible fòssil i també un recurs no renovable.

Els principals tipus de carbó són l’antracita, l’hulla, (que són els que ens proporcionen més energia) el lignit i la torba (que ens en proporcionen menys). El carbó es troba en jaciments i s’obté a les mines de carbó.

El gas natural

És un combustible gasós. Es compon bàsicament de gas metà i altres hidrocarburs, com el propà, el butà i el pentà. S’obté dels jaciments petrolífers o de trampes de gas. S’utilitza tal com surt del jaciment. Es transporta amb gasoductes que passen per terra o pel fons del mar.

Escola L'Àlber.   La Creu, s/n. 25135 Albesa (La Noguera)