Producció d'energia

Les centrals elèctriques: l’energia elèctrica es produeix a les centrals elèctriques. Una central elèctrica es un conjunt d’instal·lacions destinades a produir gran quantitat d’electricitat a partir d’una font d’energia.
Cada vegada hi ha més centrals elèctriques que no utilitzen combustibles sinó energies alternatives.

Les centrals tèrmiques: les centrals tèrmiques són centrals que fan servir la calor per produir electricitat. A les centrals tèrmiques s’escalfa l’aigua dins de grans calderes fins que es converteix en vapor.
El vapor és conduït a través de canonades fins a les turbines de vapor que giren impulsades per la pressió del vapor. Les turbines fan girar els generadors de corrent.

Les centrals nuclears: les centrals nuclears utilitzen l’energia que prové del nucli dels àtoms dels elements radioactius quan es desintegren, per escalfar l’aigua a les calderes i obtenir-ne vapor. Les centrals nuclars generen uns residus molt perillosos, que seran radioactius durant milers d’anys.

Les centrals mareomotrius: les centrals mareomotrius produeixen energia gràcies als ascensos i descensos del mar pel fenomen de les marees es poden aprofitar per generar energia elèctrica. Per això tanquen l’aigua quan la marea està alta.
Quan l’aigua agafa una diferencia del nivell de més d’un metre entre dintre i fora, surt movent grans turbines que generen corrent elèctrica.

Escola L'Àlber.   La Creu, s/n. 25135 Albesa (La Noguera)