Les energies renovables

Les energies renovables a aquelles energies que s’obtenen de fonts que no s’esgoten mai al utilitzar-les, com la llum del Sol, el vent, les corrents dels rius o les marees dels mars. Són netes i no afecten al medi ambient.

L’energia del Sol: Els rajos de la llum solar ens transmeten un petitíssima part de l’energia que contínuament s’està produint al Sol. L’energia solar es converteix en electricitat en les plaques solars, que estan formades per finíssimes capes de materials especials. Ens serveixen per la calefacció o por tenir aigua calenta.

L’energia eòlica: És la formada pel vent, que al moure’s les aspes d’un molí, produeix energia elèctrica. Als llocs on fa molt vent, s’instal·len centrals o parcs eòlics, amb molts molins.

L’energia hidràulica: És la formada a les cascades per la corrent de l’aigua, que al caure des de gran altura mou una turbina , produint electricitat. El 7% de la energia que es produeix en el món es d’aquest tipus.

L’energia mareomotriu: El ascens i descens de l’aigua del mar pel fenomen de les marees es pot aprofitar per generar energia elèctrica. Per això es construeixen centrals mareomotrius, que embalcen l’aigua, quan la marea està alta. Quan l’aigua agafa una diferència de nivell de més d’un metre entre dins i fora, surt movent grans turbines que fan corrent elèctrica.

L’energia geotèrmica: A l’interior de l’escorça terrestre s’agafen temperatures molt elevades, aquesta calor pot ser aprofitada per bombejar aigua que, al sortir de la superfície, calenta i a gran pressió, pot moure una turbina i fer electricitat.

L’energia de la biomassa: És diu biomassa a les substàncies orgàniques, com les algues en descomposició; aquestes substàncies, al descompondre’s, treuen un gas que, al cremar, mouen turbines que fan electricitat.

Escola L'Àlber.   La Creu, s/n. 25135 Albesa (La Noguera)