Tipus d'energia

Hi ha diferents tipus d’energia:

- Energia química: És la que es produeix quan es transforma una substància, cremar combustibles i digerir aliments.

- Energia cinètica: És la que tenen els cossos en moviment, com més ràpid més energia es produeix. Per exemple: l’aigua que cau, el vent que es mou...

- Energia tèrmica: És la que té un cos per la seva temperatura, com més calor més energia produeix. Per exemple: l’interior de la terra, els volcans...

- Energia nuclear: És la que ha desprès el nucli dels àtoms radioactius. Com l’urani, el platoni...

- Energia lluminosa: És l’energia de la llum (fotons). N’és el Sol.

- Energia elèctrica: És l’escorça de l’àtom. Aquesta energia no la sabem aprofitar directament però té un gran avantatge, que és fàcil de transportar. Gairebé totes les energies es transformen en electricitat.

Escola L'Àlber.   La Creu, s/n. 25135 Albesa (La Noguera)