L'alimentació dels mamífers

Els mamífers s'alimenten de diferents maneres:

- Els herbívors, mengen plantes i herba. La facilitat de capturar les plantes fa que molts animals s'alimentin d'elles, com que tenen poc poder energètic n'han de menjar molta per estar forts. Això fa que el sistema digestiu d'aquests, es més gran que els dels carnívors. Com el panda. Tenen la dentadura plana, per xafar bé l'herba.

Alguns mamífers com la vaca i l'ovella, són remugants. Tenen l'estòmac dividit en quatre parts: el reticle, el llibret, el quall i el rumen.

1- S'empassa l'herba sense mastegar-la. L'herba passa al rumen i després al reticle.
2- L'aliment torna a la boca, on el mastega.
3- L'herba mastegada passa al llibret i després al quall.
4- A l'intestí prim s'absorbeixen les substàncies nutritives.

- Els carnívors, són els que mengen carn. N'és exemple el lleó, aquest no acostuma a caçar, o fa la femella, i fins que ell no està tip, els altres no poden començar a menjar, si els fills ho fan se'ls cruspeix.

Els carnívors, tenen la dentadura molt afilada, amb uns ullals que els serveix per trencar la carn i mastegar-la bé. Tenen un aparell digestiu més petit que la dels herbívors. Els carnívors més coneguts pertanyen a la família dels felins.

- Els omnívors, són els que mengen plantes i carn. N'és exemple el ratolí i el porc senglar, aquests, són del tipus dels que més n'hi ha. La seva dentadura és una mitjana entre la dels herbivors i la dels carnívors.

Tenen una queixals cap al radera, per menjar les herbes o verdures, els queixals són els que acustumen a fer servir més, també tenen uns ullals no molt afilats, per la carn. El seu aparell digestiu es normal. Els humans, també son omnívors.

Escola L'Àlber.   La Creu, s/n. 25135 Albesa (La Noguera)