Classificació dels minerals

Com que els minerals es formen a l'interior del planeta, a partir de diverses substàncies, poden trobar-se moltes combinacions diferents. Segons la forma en que es van formar, els minerals, poden ser:

Minerals magmàtics

Són els que es va cristal·litzar directament a partir del magma. Són cristalls. Els quars, el feldespat i la mica en són exemples.

Minerals sedimentaris

Es van formar durant els processos de sedimentació en aigües dolces o salades. El guix i la sal en són exemples.

Minerals filonians

Són els que s’han format a l’interior d’esquerdes. Poden ser de molts tipus i alguns formen a partir d’aigües termals on estaven dissolts.

També hi ha una altra classificació, la classificació química-estructural:

-Classe I: Elements natius.
-Classe II: Sulfurs, seleniurs, tel·lururs, arseniurs i antimoniurs.
-Classe III: Halogenurs.
-Classe IV: Òxids i hidròxids.
-Classe V: Nitrats, carbonats i borats.
-Classe VI: Sulfats, wolframats, molibdats i cromats.
-Classe VII: Fosfats, arseniats i vanadats.
-Classe VIII: Silicats.
-Classe IX: Substàncies orgàniques.

Escola L'Àlber.   La Creu, s/n. 25135 Albesa (La Noguera)