Aprofitament de roques i minerals

Aprofitem les roques i minerals com a font d'energia (carbó i el petroli). També en la construcció (sorra, granit, marbre, ...), tant d'edificis, com de carreteres. Els metalls s'aprofiten per fer eines, màquines i estris.

- A les parets, als sostres i al terra de les cases s’utilitza marbre, calcària, pissarra i granit.

- En la majoria dels edificis moderns s’utilitzen maons i teules fets amb argila cuita.

- A l’escola podem trobar minerals com ara talc, guix i sal. També una roca, el grafit, en el llapis.

- En la joieria utilitzem els minerals més valuosos; diamants, or, plata...

- Alguns metalls purs són minerals. Són els metalls natius, com ara l’or i la plata.

Els humans aprofitem els minerals i les roques per fer-ne alguns objectes, construccions o coses que ens van molt bé.

Escola L'Àlber.   La Creu, s/n. 25135 Albesa (La Noguera)