Vedells grans

La granja és rectangular, té 36 metres de llarg per 17 metres d'amplada. Hi ha una zona oberta per resguardar les menjadores i un pati descobert.

L'alimentació dels vedells es basa en ordi, soja, blat de moro, alfals, vitamines i minerals, tot molsut, i palla per fer el rumen. Quan cal donar algun tipus de medicació o tenen algun problema de pulmó (constipats) com que són animals de gran talla, cal construir, amb dues valles de ferro, una tanca per poder-los aplicar les injeccions que, normalment, es posen al coll i, quan l'estat de l'animal ho requereix, es pot punxar directament a la vena.

Dins del projecte de la granja, és obligatori fer una fosa de cadàvers i un lloc on poder deixar el fem que té de ser encimentat i de dimensions segons la quantitat d'animals, perquè s'han de deixar uns quants metres quadrats amb terra per animal.

Als escorxadors comença el cercle alimentari.

Entrevista a Joan Franquet Parisi, ramader

Per què es va decidir a fer una granja?
Com que la fruita no porta bons preus i al secà no plou, és una altra font d'ingressos.

Val molts diners fer una granja?
Sí, segons el projecte 5.000.000 de pessetes, però al construir-la nosaltres mateixos, alguna cosa més barata.

Per què la va fer de palla?
La vaig fer de palla per poder fer fems que després s'incorpora a les terres i seveix com adobs i per millorar l'estructura de la terra.

Quan els vedells tenen l'edat, què en fan?
Es porten als escorxadors i així comença el cercle alimentari.

Vedells petits

Com que la rendabilidad dels productes de la ramaderia baixa dia a dia, s'han de buscar altres formes de fer diners, com treure el vedell al poc de néixer o inclús que no arriba ni a conéixer la mare. Aquest animal es porta a granges especialitzades en cuidar (fer de mare) el vedell, on se li dóna llet maternitzada tan ben preparada com si fos per a persones.

Així estan fins que comencen a menjar i poc a poc s'elimina la llet de la seva dieta i passa a dependre nomes de pinso, palla i ferratges. Aquest cicle de la seva vida s'anomena cicle barrat. Llavors és el moment en què l'animal està preparat per passar a les granges d'engreix i s'acaba l'etapa de mamons. També rep les vacunes que se li donen pràcticament a les persones, perquè puguin creixer de manera ràpida i sana.

Entrevista a Josep Trilla Codina, ramader

Costa molt netejar una granja?
Bastant, cada vegada més perquè hi ha molts virus.

Dóna por quan entres dins de la granja?
Quan es fan grosos tens una mica de por, però aviat se't passa.

Què fas quan un vedell ve correns de cara a tu?
Has d'estar atent, o, si convé, pegar-lo amb un bastó.

És molt difícil carregar-los als camions?
No és dificil si la granja té les condicions per carregar i descarregar.

Es paga bé el treball de la granja?
Cada dia és més dificil guanyar-se la vida criant vedells però es va fent.

ELS MEDICAMENTS PELS VEDELLS

Els vedells, igual que les persones, necessiten medicaments per curar les malalties. Per cada malaltia, com el refredat, o per falta de vitamines, tenen un medicament diferent. Aquest medicament pot ser injectable. De vegades, es posen unes garrafes de 5 litres de medicina dins del dipòsit d'aigua. Això només es fa quan gairebé tots els vedells de la granja tenen mocs, tos i les orelles caigudes, senyal que es troben malament.

Per medicar tota la granja, també es pot afegir medicines a la farina. D'aquesta manera els vedells quan mengen es mediquen. Hi ha gent que diu que és millor medicar la farina que l'aigua, ja que si mediques molt sovint el dipòsit de la aigua s'acaba fent malbé.

Hi ha diferents tipus d'injeccions:
-Vía intramuscular.
-Via subcutània.
-Via ultramuscular profunda.
-Via endovenosa.

Hi ha dos tipus d'agulles per donar injeccions: la normal és la que més s'utilitza. Medeix 4,2 cm i el rotlle que es pot injectar és 2,5 cm. Després hi ha l'agulla curta, que normalment s'utilitza per donar injeccions a la vena. Medeix 3,2 cm i es pot injectar 1'5 cm.