Guia didàctica: FOTO - PINTURES

DADES

ESCOLA: Ceip d'Alfés
ADREÇA: Camí de Sunyer s/n ALFÉS 25161 Lleida.
Telèfons: 973136431
E-mail: ceipalfes@xtec.cat
Web: http://www.xtec.cat/ceipalfes
MESTRE: Pep Borràs Carles.

Modalitat: FOTOGRAFIA
Etapa: Primària (2on, 4art i 6è)
Objectius:
. Treballar alhora la fotografia i el dibuix.
. Manipular un programa d'edició fotogràfica

EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA : FOTO-PINTURES

PROCÉS:

El treball parteix de la fotografia. Sobre la foto es genera un dibuix - en una capa nova - que va delimitant les zones de la fotografia.

Cada pas que es va fent es guarda per tal de poder fer una seqüència animada posterior. Aquesta animació mostra el procés invers: des del dibuix a la fotografia tot i produint un efecte singunlar i molt artístic.

El treball ha estat fet amb en Paint Shop Pro. Les animacions a la web estan fetes amb el Memory on Web.

Cada alumna ha treballat: el seu retrat, una flor, una foto de l'entorn de l'escola i un vehicle .