Escola Àngela Roca

Viladecans

Som una Escola pública, catalana, laica i inclusiva.

Oferim un ensenyament de qualitat basat en l'esforç, el respecte al pluralísme ideològic i cultural, els valors democràtics i l'adaptació pedagògica i tecnològica constant.

Impuls de la lectura, ILEC

Què és?

Objectius.
Projecte compartit.

 Bons hàbits.Justificació i Marc legal.