Escola Àngela Roca

Viladecans

Som una Escola pública, catalana, laica i inclusiva.

Oferim un ensenyament de qualitat basat en l'esforç, el respecte al pluralísme ideològic i cultural, els valors democràtics i l'adaptació pedagògica i tecnològica constant.

La nostra Escola

L'Escola Àngela Roca està situada al final de la Rambla, al bell mig del nostre poble. Tenim dos edificis amb uns patis grans i assolellats i unes aules àmplies i ben il·luminades; fem moltes coses divertides i omplim l'escola de colors i rialles.

Som una escola pública, catalana, laica, inclusiva i oberta a tots els nens i nenes del barri.

Projecte educatiu basat en la convivència, la tolerància, el respecte a la diversitat i la integració de tot l'alumnat. Eduquem per a la pau, el compromís i l'esforç en el treball.

 • Fer poble: perquè tots s'eduquin en un ambient conegut i arrelin al lloc on viuen.
 • Treball en equip: som una escola oberta al diàleg, a la comunicació, al respecte entre tots i a la bona entesa. Un equip de professionals a qui ens mou la il·lusió i les ganes de treballar.
 • Oferim un ensenyament de qualitat, basat en l'esforç, la motivació, el respecte al pluralisme ideològic i cultural, els valors democràtics i l'adaptació pedagògica i tecnològica constant.
 • Atenció a la diversitat, donem una atenció individualitzada a cada infant respectant-ne el ritme d'aprenentatge,dos mestres a l'aula, desdoblaments, racons, tallers, projectes i treball cooperatiu. Comptem amb una persona de l’EAP (Equip d’Assistència Psicopedagògica) i Aula d'Educació Especial.
 • Treball complementari de la feina que realitzem a l'aula: visites a museus, colònies (a final de cada cicle de primària), robòtica, activitats esportives, sortides al teatre, titelles, audicions musicals, cant coral i flauta...
 • Celebrem festes divertides com La Castanyada, La Fira d'Hivern, El Nadal, El Carnaval i El Carnestoltes, La Vella Quaresma, Sant Jordi, Setmana Cultural, Festival de danses i cançons, Gimcanes...
 • Volem establir una relació adequada i continuada amb els pares, perquè la família i l'escola són els dos punts de referència més importants per als nens i les nenes, per això comptem amb una xarxa de comunicació de pares i mares, els Pares i Mares Delegades que col·labora amb el Centre i l'AMPA.

Espais: la nostra escola disposa de dues aules per nivell, tant a l'Educació Infantil com a la Primària.Tenim aules de:

 • d'idiomes (anglès), d'audiovisuals i de música, 
 •  laboratori de Ciències Naturals, aules de reforç,
 • gimnàs i sala de psicomotricitat, 
 • biblioteca, ludoteca,
 • dues aules d'ordinadors equipades amb Fibra Òptica i programes adequats a l'edat.