EL NOM DE L'ESCOLA

El nom de l’escola és un homenatge a Artur Martorell, mestre vinculat al nostre municipi a través de la seva tasca docent amb nois i noies de Badalona i més tard, en els śltims anys de la seva vida, amb l'assessorament també a Badalona a mestres preocupats per la renovació pedagņgica. Aquests seminaris es van impartir en els edificis que més tard esdevindrien la nostra escola.

ARTUR MARTORELL BISBAL (Barcelona 1894-1967) artur.jpg
Pedagog, becari de l'Escola de Mestres Joan Bardina (1907-1909), va influir de manera decisiva en la concepció del magisteri.
Al 1916 entrą en contacte amb A. Galķ i assają el mčtode Montessori a les escoles de la Casa de Caritat (1915-1917).
Va treballar a les escoles de Badalona, amb Pompeu Fabra (1917-1919) i fou director a les escoles del Patronat Domčnec de Grącia ( 1919- 1930).
Inculcą als infants l'hąbit de la reflexió personal des d'una perspectiva cķvica, moral i religiosa, i doną un ensenyament viu de la realitat mitjanēant el treball col·lectiu i l'elaboració perceptiva dels conceptes. Manuel Ainaud el cridą com a assessor tčcnic d'ensenyament primari i complementari a l'ajuntament de Barcelona (1931), des d'on portą a terme una important tasca d'organització, com la de les colņnies escolars.
Fou professor de l'Escola Normal de la Generalitat (1931-1939). Després d'uns quants mesos de presó, el 1941 continuą la seva tasca des de l’ajuntament - el 1950 fou nomenat cap del negociat de cultura - i organitzą les emissions per a escolars de Rądio Barcelona ( 1945-1947). Director de l’institut Municipal d'Educació (1954), organitzą, amb E. Toldrą, els concerts per a escolars al Palau de la Mśsica (1955). A causa de la seva oberta oposició a l'estatització de les escoles municipals fou traslladat, el 1962, al negociat de cementiris.
De la seva obra escrita cal destacar la de l'ensenyament de la llengua, en col·laboració amb Emili Vallčs (gramątiques, exercicis, etc., apareguts amb el pseudņnim de Jeroni Marvą), el recull de lectures per a infants Selecta (1935) i la gramątica il·lustrada Guiatge, també per a infants (1969).