COMPONENTS DEL CONSELL ESCOLAR

CÀRREC

NOM I COGNOMS
ADREÇA ELECTRÒNICA
 

Director

Federic Fenoy Bordalás

ffenoy@xtec.cat

Cap d’estudis

Montserrat Álvarez López

cheta80@hotmail.com cheta@hotmail.com

Representant Ajuntament

Lluïsa Melgares          

lluisa.melgares@terrassa.cat

lluisa.melgares@terrassa.cat

Representant professors

Pilar Domene García

mdomene@xtec.cat

pdomene@xtec.cat

Representant professors

Esther Calvet Vives

ecalvet3@xtec.cat

eclavet3@xtec.cat

Representant professors

Mercè Fort Gràcia

mfort4@xtec.cat

mfort4@xtec.cat

Representant professors

Meritxell Pérez Aguilar
merytxellperezaguilar@gmail.com

Representant professors

Alba Pérez Ojeda

apere327@xtec.cat

apere327@xtec.cat

Representant professors

Rosa Ramos Solà

rosa_raso@yahoo.es

Representant mares/pares d'alumnes

Sonia Martín Oliver
smartinforum@gmail.com

Representant mares/pares d'alumnes

Mónica López Ginovart

Representant mares/pares d'alumnes

Paola Cedeño Vázquez
 

Representant mares/pares d'alumnes

Saida Abghi
 

Representant mares/pares d'alumnes

Kamar Lbaouli
 

Representant AMPA

Josep Romero Rosales

Representant PAS

Pilar Còdol Martínez

pilarcodol@hotmail.com

Secretària

Mª Dolors Dalmases Giribet

mdalmas2@xtec.cat

mdalmas2@xtec.cat
Fins aviat!