Calendari escolar Curs 2017-2018

Inici de les activitats del professorat

01 de setembre de 2017

De 9 a 15 hores.
Començament de les classes

12 de setembre de 2017

Jornada complerta.
Acabament de les classes 22 de juny de 2018 Jornada intensiva.
Acabament de les activitats del professorat 30 de juny de 2018 A les 15 hores.
 
Horari lectiu
Del 12 de setembre de 2017 al 4 de juny de 2018 Matins: de 9 a 12:30 h. Tardes: de 15 a 16:30 h
Jornada intensiva (Infantil i Primària)
22 de desembre de 2017 i del 05 al 22 de juny de 20187 Matí: de 9 a 13 hores Tarda:           ----

Període de vacances escolars

Del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018  ambdós inclosos Nadal
Del 24 de març al 02 d'abril de 2018  ambdós inclosos Setmana Santa
 

Així mateix, tindran consideració de dies festius els següents

Corresponents a l'any de 2017

- 12 d' octubre de 2017 Dia de la Hispanitat
- 13 d' octubre de 2017 Dia festiu de lliure disposició
- 01 de novembre de 2018 Dia de tots Sants
- 06 de desembre de 2018 Diade la Constitució
- 07 de desembre de 2018 Dia festiu de lliure disposició
- 08 de desembre de 2018 Dia de la Inmaculada

- Els que determini la disposició corresponent del Departament de Treball.

Corresponents a l'any de 2018

- 12 de febrer de 2018 Dia festiu de lliure disposició
- 30 d'abrilde 2018 Dia festiu de lliure disposició
- 01 de maig  de 2018 Dia del treball
- 21 de maig  de 2018 Dia festiu de lliure disposició
- Els que determini la disposició corresponent del Departament de Treball.
 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/centres/calendari-escolar/curs-2017-2018/