(EAP) Equip d'Assessorament Psicopedag˛gic

Psic˛loga
Logopeda
TIS Assessora
Coordinadora LIC

cpujada3@xtec.cat

nmesbahi@xtec.cat  

lcuadra@xtec.cat <lcuadra@xtec.cat>

Montse Carreras Verdaguer  M Najoua Mesbahi Khadija Lídia Cuadra López

0

Fins aviat!