HORARI D'ATENCIÓ ALS PARES, MARES i PÚBLIC EN GENERAL

Del Director

Dilluns de 15:00 a 17:00 hores

Divendres de 09:00 a 11:00 hores.
De la Cap d'Estudis Dimecres de 11:00 a 13:00 hores
Dijous de 15 a 17 hores.
De Secretaria Dilluns i divendres de 15 a 16 hores.
Dimecres de 09:00 a 13:00 hores
Dels Tutors de cada Grup Escolar Dijous de 13:00 a 14:00 hores (Cal avisar amb antelació).
 Tràmits diversos Diari de 09:00 a 10:00
Diari de 12:00 a 13:00 hores
Diari de 15:00 a 17:00 hores
Fins aviat!