AULES  I  ALTRES  DEPENDÈNCIES DE L'ESCOLA
EDUCACIÓ  INFANTIL
P3 A
P4 A
P5 A
EDUCACIÓ FÍSICA i PSICOMOTRICTAT
P3 B
P4 B
P5 B
RACONS E. I.
A. REFORÇ E. I.
E. A. P.
AULA D'EDUCACIÓ ESPECIAL

CICLE INICIAL

PRIMER A
PRIMER B
AULA DE MÚSICA
SEGON A
SEGON B
AULA D'ANGLÈS
AULA D'ACOLLIDA
CICLE MITJÀ
TERCER A

TERCER B

LABORATORI
AULA D' INFORMÀTICA
QUART A
QUART B
QUART C
CICLE SUPERIOR
CINQUÈ A
CINQUÈ B
CINQUÈ C
A. BIBLIOTECA
SISÈ A
SISÈ B
SISÈ C