EL NOSTRE MÈTODE D'ENSENYAMENT  

    Els nostres alumnes aprenen a través  de:

 • L'observació.
 • L'experimentació.
 • El raonament.
 • Complementem el treball a l'aula amb sortides o visites a museus, concerts, teatre colònies, etc.
 • Els alumnes han d'acabar dominant les llengües catalana i castellana.
 • L'aprenentatge de la llengua anglesa comença a P-5

LA NOSTRA MANERA DE SER 

    Som una escola:

 • Aconfessional.
 • Integradora.
 • No discriminadora per raons de raça, sexe o ideologia.
 • Potenciadora de l'educació en valors i la sociabilitat.
 • El nostre propòsit és aconseguir una formació humanística integral de l'infant.

EQUIPAMENTS

   El nostre centre disposa de:

 • Dues aules per nivell.
 • Mediateca.
 • Aula d'informàtica..
 • Laboratori.
 • Gimnàs.
 • Pistes d'handbol i de bàsquet.
 • Aula d'idiomes.
 • Aules d'educació especial.
 • Gabinet de psico-pedagogia.
 • Menjador.
 • Pati per a primària i zona d'esbarjo independent pels més petit

L'EQUIP DE MESTRES:

 • Els mestres tutors.
 • 2 mestres de reforç.
 • 2 especialistes d'educació especial.
 • 2 especialistes d'anglès.
 • 2 especialistes d'educació física.
 • 1 especialista de música.
 • 1 mestre par a l'aula d'acollida.

    En colaboració amb l'EAP ( Equip d'Assessorament Psicopedagògic ) disposem:

 • 1 psicòleg.
 • 1 especialista en logopèdia.
 • 1 mestre d'educació compensatòria.
 • 1 especialista en logopèdia.
 • 1 mestre d'educació compensatòria

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

    Totes estan dirigides per l'AMPA de l'escola.

 • Jocs esportius amb participació dins els campionats de Terrassa.
 • Hora de lleure (esplai) de 16:30 a 17:30 hores
 • Guarderia de 8 a 9 del matí i de 17.30 a 18 hores.
 • Natació.
 • Anglès.
 • Diada de final de curs.
Fins aviat!