Equip directiu:

- Director: Ángel Plou

- Cap d'estudis: Carme Colina

- Secretari: Enric Masferrer

   
  Equip de mestres d'Educació Infantil:  
 

- Tutora de P-3: Beatriz González

 

- Tutora de P-4: Josefina Checa

  - Tutora de P-5: Teo Nuñez
 

- Reforç: Carmen Ricote

 

- TEI: Begoña Sáez

     
  Equip de mestres de C.I. de Primària:
 

- Tutora de 1r: Lorena Grimalt

 

- Tutora de 2n: Mireia Marcos

   
     
  Equip de mestres de C.M. de Primària:
 

- Tutora de 3r: Júlia Piñol

 

- Tutora de 4t : María José Nuño

 
     
  Equip de mestres de C.S. de Primària:
 

- Tutor de 5è: Tamara Largo

 

- Cotutora de 5è : Marina Pesquero

  - Tutora de 6è: Carmen González
     
  Mestres especialistes:  
 

- Anglès: Gemma Prat

  - Anglès: Úrsula Álvarez
  - Música: Enric Masferrer
  - Educació Física: Marina Pesquero
 

- Religió/Competència social: Artur Pastor

   
     
  USIC (Unitat de Suport a la Integració i Cohesió)  
  - Ángel Plou
  - Carme Colina
  - Úrsula Álvarez
  - Artur Pastor

 

  Administració i consergeria:  
  - Asumpció Rius
  - Ramón Cespedes
   
     
  Representants de pares i mares al Consell:

 

- Bouchra Edhari

 

- Sonia Martínez

 

- Carmen Uroz

 

- Vanessa Gómez

 

- Katia Giménez

 

- Fina Sánchez

 

- Merceds Martos

     
  Pares i mares delegades de classe:  
  P-3:Elisabet Callado i Yaiza Notario  
  P-4: Aouafi El Bouhali i Cristina Ceciliano
  P-5: Meritxell Bofarull i Alejandra del Valle
  1r: Miriam Muñoz i Aicha Khouya
  2n: Eva Férez i Eva Montálvez
  3r: Josefa Sánchez i Toñi Morales
  4t: Jenifer García i Carmen Berdugo
  5è: Loli García i Yolanda Ortiz
  6è: Ginesa Ramírez i José Martín
 
 
  Pares i mares responsables dels tallers:
  Sra. Carmen Berdugo Sra. Paqui Rojas Sra. Feli Fernández  
  Sra. Alejandra del Valle Sra. Isabel Delgado Sra. Bouchra Edhari
  Sra. Eusebio Alegre Sra. M. José Rubiales Sra. Encarna Saldaña
  Sra. Dolores Rodríguez Sra. Nerea Díaz Sra. Eva Férez
  Sra. Petri López Sra. Manoli García Sra. Lourdes Romero
  Sra. Sahanaz Begum Sra. María Rodríguez Sra. Shiuli Akter
  Sra. Carmen Lobillo Sra. Toñi Morales  
 
  Junta Directiva de l'AMPA:
  Presidenta Mariona de la Torre  

  Vicepresidenta Óscar Ruiz  
  Secretària Lourdes Romero  
  Tresorera Luís M Conde  
  Vocal d'enllaç Fina Sánchez  
  Vocal esports Toni Rosillo  
  Vocal 1 Carmen Berdugo  
  Vocal 2 Isabel Jiménez  
  Vocal 3 Javier Palomino  
  Vocal 4 Francisca Gutiérrez  
  Vocal 5 Jennifer Zurita  
  Vocal 6 Eva Férez  
  Vocal 7 Montserrat Ortega  
  Vocal 8 Alejandra del Valle  
  Vocal 9 Nuria Expósito  
  Vocal 10 M Lourdes Romero  
  Vocal 11 Cristina Ceciliano  
  Vocal 12 M Carmen Moreno  
  Vocal 13 Jonatan Cueto