Sumari 96
1. Tracta els altres com t'agrada que et tractin a tu ,
2. Calendari escolar 2017-18
,
3. Les sortides d'escola i altres normes que cal recordar,
4. Horaris de visita i dates de reunions de pares i mares
,
5. Sortides i excursions
,
6. Quadre de mestres
,
7. Altra informació relativa al curs 2017-18
,
8. Òrgans de gestió i participaci
ó,

Altres opcions:
Veure revista en PD
F,
Veure revista en Issuu.