.
Galeria de fotos d'activitats de menjador

Galeria de fotos de la celebració del Carnaval al menjador

Galeria de fotos de la celebració de Sant Jordi al menjador

Vídeo festa fi de curs del menjador


Utilització del servei

Si voleu fer ús del menjador, heu de passar per la secretaria de l'escola a omplir la butlleta d'inscripció i l'autorització del pagament a través del banc. També podeu fer clic aquí per accedir a aquest document, complimentar-lo i lliurar-lo a secretaria.

Els dies que els vostres fills o filles es quedin al menjador haureu de lliurar un tiquet de comunicació a la mestra. Aquets tiquets es podran recollir en secretaria sense cap tipus de cost. També podeu fer clic aquí per accedir als tiquets i imprimir-vos tants com vulgueu.

A final de mes, l'empresa adjudicatària, únicament us facturarà els dies que heu fet servir el menjador, d'acord amb els tíquets que heu lliurat.

En cas que no pugueu passar per l'escola a signar l'autorització de pagament bancari abans de fer ús del menjador, lliureu un tiquet i posteriorment, amb la major brevetat possible, apropeu-vos a la secretaria a signar la domiciliació bancària.

Sol·licituds de menú específic per motius de salut
En cas d'intolerància, al·lèrgia o trastorn metabòlic degudament diagnosticat podeu sol·licitar amb una setmana d'antelació un menú específic per motius de salut. La sol·licitud la podeu descarregar aquí o demanar-la a secretaria. Una vegada omplerta l'haureu de lliurar a l'escola acompanyada d'un certificat mèdic on consti el trastorn alimentari que pateix el nen o nena i la dieta que ha de seguir.

Sol·licituds d'administració de medicaments
També podeu sol·licitar que al vostre fill o filla li sigui administrat un medicament durant la franja horària del servei de menjador. L'imprès de sol·licitud el podeu descarregar aquí o demanar-lo a secretaria. Perquè la sol·licitud pugui ser atesa ha d'anar acompanyada de la corresponent prescripció mèdica.