L'ESCOLA DE BORDILS

Adreça i telèfons

L’Escola de Bordils està situada en el poble de Bordils, poble que pertany a la comarca del Gironès, amb una població de 1640 habitants. Al centre hi assisteixen alumnes dels pobles veïns de Sant Martí Vell i Madremanya.

Escola pública, que va néixer amb la Segona República i en vol preservar el llegat com a referent i horitzó pedagògic.

Una escola que creu en l'educació com una tasca conjunta família-escola-entorn.

Una escola que mira el món, oberta a intercanvis de realitats diverses que enriqueixen la pròpia.

Una escola on els protagonistes principals són els nens i les nenes, als quals fa partícips del seu procés de creixement global.

Una escola que garanteix la integració social i escolar de tots els alumnes, entenent que cada alumne és únic, amb el seu bagatge cultural, social i amb els seus coneixements previs.

Una escola arrelada al poble i a l’entorn més proper, oberta al diàleg i a la comunicació.

Una escola que entén el coneixement com a global, interrelacionant els diferents sabers, amb la llengua com a transversal, per assolir un coneixement del món en tota la seva complexitat.

Una escola que potencia l'expressió a través de tots els llenguatges: comunicatiu, matemàtic, plàstic, corporal, musical, audiovisual -fotografia i cinema-, i en valora la vessant creativa i d’apropament emocional de cadascun d'ells.
Una escola que aposta per les trobades pedagògiques on compartir l’anàlisi i la reflexió de la pràctica diària a l’aula, el fer de mestre.

UNA MICA D'HIST̉RIA

EL POBLE DE BORDILS