Rodola?

 

Comprovar a través de les diferents formes dels objectes quins rodolen amb més o menys dificultat