Escola Calvet d'Estrella

Carrer Mont Blanc, 34. 08207-Sabadell. Telèfon 937161314

 

 

Calendari Escolar

.

 

Vacances escolars i festius de lliure disposició

Vacances escolars:
Nadal: del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener del 2018 ambdós inclosos.
Setmana Santa: del 26 de març al 2 d'abril, ambdós inclosos.

Dies festius de lliure disposició:
 13 d'octubre
 7 de desembre
 12 de febrer
 30 d'abril

Jornada intensiva.
Farem jornada intensiva de 9 a 13 h. el 22 de desembre, el 23 de març i del 5 a 22de juny de 2018.