Escola Calvet d'Estrella

Carrer Mont Blanc, 34. 08207-Sabadell. Telèfon 937161314i

 

 

Projecte Educatiu Zona Nord

 

Objectius

El Pla Educatiu d'Entorn de la Zona Nord de Sabadell vol donar una resposta educativa conjunta a la població en edat escolar d'aquesta zona de Sabadell. Compartint problemàtica educativa, metodologies de treball i expectatives acadèmiques.

Actuacions

Per tal d'aconseguir aquest objectiu es programen una sèrie d'actuacions a dur a terme al llarg de cad curs escolar:

Reunions de directors de les escoles i institus de la zona.

Reunions de cap d'estudis de les escoles i coordinador pedagògic dels institus.

Reunions de responsables de departaments i d'especialistes

  

 

 

 

continuar

Centres educatius

  • CEIP Calvet d'Estrella
  • CEIP Can Deu
  • CEIP Floresta
  • CEIP La Roureda
  • CEIP Sant Julià
  • IES Joan Oliver
  • IES Jonqueres