Escola Calvet d'Estrella

Carrer Mont Blanc, 34. 08207-Sabadell. Telèfon 937161314i

 

 

Educació Infantil

Àrees d'aprenentatge

Intercomunicació i llengutage:

Llenguatge verbal (expressió oral i lectoescriptura), Llenguatge matemàtic, Llenguatge plàstic i musical i Anglès

 

Descoberta d'un mateix i dels altres:

Hàbits i rutines i psicomotricitat


Descoberta de l'entorn:

Projectes, tallers, setmana cultural, festes i tradicions ...

 

Lecto-escriptura

Iiniciem l’aprenentatge de la lecto-escriptura a P-3 partint dels noms dels nens i nenes de la classe.

A P-4  i a P-5 dediquem especial atenció a la consciència fonològica.
Presentem les diferents lletres de l’abecedari , començant per les vocals, i realitzem jocs de discriminació auditiva.

 

Grafomotricitat:

Treballem la coordinació visomotriu i el traç.
els nens/es exerciten una sèrie de traços que els permetran aprendre a escriure la grafia dels nombres i de les lletres, facilitant el pas de la lletra de pal a la lligada.

continuar

Llenguatge plàstic

Mirem i parlem d’obres d’art,  experimentem fent pintura, treballem el volum amb fang, plastilina, pasta de sal,…

Aprenem diferents habilitats com retallar, punxar, estripar, etc. i ajudem a observar diferents les diferents formes, colors i textures.

Hàbits i rutines

Especialment a P3 incidim en els hàbits socials, d’autonomia, de treball, d’ordre etc.  que ajudaran a fer-los créixer i a donar –los seguretat i autoestima. Alguns d’aquests hàbits es treballen mitjançant les rutines que realitzem diàriament: passar llista, mirar el temps, els dies de la setmana, l'horari ...

Anglès

Introduïm la llengua anglesa a partir dels 3 anys per adquirir progressivament vocabulari i estructures lingüístiques.

Realitzem:

Activitats údiques (cançons, danses,...) relacionades amb els centres d’interès que s’estan treballant.