Escola Calvet d'Estrella

Carrer Mont Blanc, 34. 08207-Sabadell. Telèfon 937161314i

 

 

Educació Primària

Tractament de les llengües

Un bon domini de les llengües és essencial per fer-se un lloc en la societat. És per això que a l’escola treballem perquè assoleixin un bon nivell de competència lingüística, tant en català com en castellà.
Donem molta importància a l'anglès com a llengua necessària en  el món actual. Per això, introduïm l'anglès a parvulari (P3) i fem una assignatura a Cicle Superior (Expressió Plàstica). Introduïm el castellà al 1r curs de l'Educació Primària.

Matemàtiques

Entre els aspectes cientificomatemàtics, a l’escola potenciem que els alumnes aprenguin a observar, reflexionar i donar una resposta  davant de qualsevol fenomen o problema. Potenciem, també,  el càlcul mental. Inculquem la importància de l’esforç i de la reflexió com a mètode per aconseguir els resultats proposats. Volem que els nostres alumnes tinguin un bon nivell de competència matemàtica.

Medi

Pel que fa al Coneixement del Medi Natural i Social l'escola treballa a partir de projectes que tenen un marcat caire competencial, on els aspectes  d'expressió i comprensió, raonament  i interrelació amb el medi són molt importants. Fent servir aquesta metodologia treballem els temes de medi més rellevants i significatius pels nostres alumnes alhora que contemplem i respectem els seus interessos.

Aspectes culturals

Els aspectes culturals adquirits a l’escola serveixen per prendre consciència de nosaltres mateixos i del que ens envolta, interpretar tota mena de símbols i representacions de la realitat (plànols, mapes, etc.). Com també, conèixer i estimar les nostres arrels culturals, conèixer l’origen històric o mític de les nostres festes i tradicions i entendre i  respectar  altres cultures.

Expressió artística

Pel que fa a l' expressió artísticapretenem que els nostres alumnes siguin capaços de fruir de l’estètica i de l’art, tinguin recursos propis per expressar el que senten i imaginen. Tanmateix, si hi ha algú amb habilitats en aquest terreny, pugui descobrir la seva vocació. Per aquest motiu, donem molta importància a l’expressió plàstica i musical. És per això que a l’escola dediquem hores del currículum a desenvolupar aquests aprenentatges artístics: música,  plàstica i manualitats.