Escola Calvet d'Estrella

Carrer Mont Blanc, 34. 08207-Sabadell. Telèfon 937161314i

 

 

Projectes d'escola

Treball interdisciplinari

Cada curs, l’escola es vesteix de gala sota els treballs plàstics que es realitzen durant la setmana cultural.

Durant uns dies tots els alumnes de l'escola treballen un tema que prèviament ha estat triat per votació a partir de diferents propostes que van sorgint.

A partir d'aquí, cada cicle programa diferents activitats per treballar el tema de manera que sigui motivador per als alumnes.

La part plàstica, el treball grupal, la gran varietat d’activitats proposades, donen pas a unes creacions plàstiques que decoraran els passadissos de l'escola fins a final de curs.

Al finalitza,r els grup-classe fan visites als diferents passadissos del centre on està tot allò que s’ha treballat en altres cicles. Els pares també entren a l'escola per poder compartir amb els seus fills tots els treballs exposats.

 

 

 

Llengua anglesa

Des de fa molts anys introduïm la llengua anglesa a Educació Infantil, fent servir una metodologia lúdica i experimental, realitzant-la amb un desdoblament del grup per poder fer participar més i millor a l’alumnat.

També hem introduït la llengua anglesa com a llengua vehicular a la classe d'expressió plàstica a Cicle Superior. Treballem un vocabulari específic i ens proposem millorar la comprensió i expressió oral dels nostres alumnes.

 

Lectura

La biblioteca escolar forma part del Projecte Educatiu com a base de la construcció del coneixement i de l’accés a la cultura per als nostres alumnes.

Hi ha un servei de préstec un dia a la setmana de 12:30 a 13:30 h.
Des de la biblioteca escolar es potencia dos aspectes essencials: llegir per aprendre i el gust per la lectura.

També fem un racó de lectura al pati un cop a la setmana.

 

Apadrinament lector

Es tracta d'una activitat molt motivadora en la qual els alumnes més grans preparen activitats de lectura que realitzen conjuntament amb els alumnes més petits de l'escola.

Hort escolar

Des de fa uns cursos els alumnes més petits treballen a l'hort de l'escola. Els nens i les nenes aprenen a partir d’una metodologia innovadora, activa i significativa fent-los partícips del seu propi aprenentatge.
Són els principals encarregats de fer el seguiment del creixement dels productes plantats i de les tasques que implica el bon desenvolupament de l’hort.