LA CLASSE DELS GRANS

 

PROFESSORS
  La classe dels grans està formada per sis alumnes: dos de quart, dos de cinquè i dos de sisè.