L'ESCOLA

FOTO ESCOLA ACTUAL         INICI


L'escola a la localitat fou fundada a mitjans del segle XIX. Restava situada a la planta baixa de l'Ajuntament. Un mestre assistia a desenes d'alumnes en una sola classe.
L'any 1900 l'escola nacional per a nens estava col·locada en un pis llogat. També hi havia una escola particular.


L'any 1920 es crea una altra escola particular a l'edifici del Sindicat amb una classe per a nens i una classe per a nenes.


A l'any 1922, en traslladar-se l'escola particular a un altre edifici, les escoles nacionals s'ubiquen al segon pis de l'edifici del Sindicat i es creen dues classes, una per a nens i una per a nenes.

Acabada la guerra civil desapareixen les escoles particulars i les escoles nacionals retornen al Sindicat amb quatre classes.
La necessitat d'un nou centre escolar es féu evident ja des d’un principi, però les necessitats econòmiques no ho feren possible.


El 1923 s'aprova un projecte per a un nou edifici escolar, però no es començà a construir fins el 1946, restant, tanmateix, diversos anys sense concloure’s ja que s'edificava damunt l'antiga Bassa Bovera de la població, cosa que obligà a fer uns fonaments molt profunds, excavant diversos pous lligats amb els encofrats, dificultant i encarint el seu acabament.


El 1951, una vegada finalitzades les obres, s'inauguren les noves escoles en un edifici amb quatre aules, dues per a nens i dues per a nenes, com a dues construccions simètriques i adjacents, però independents, amb dues portes d'entrada i dos patis separats per una tanca, i, al gener del 1952 es traslladen els alumnes i els mestres.


Al 1966, en aprovar-se una unitat de pàrvuls, es construeix damunt dels lavabos per a disposar d'una aula més.


Al 1971, en implantar-se l'EGB i la coeducació, s'enderroquen les tanques del pati i l'envà de la planta baixa, essent per aquest lloc on es facilita la comunicació interna entre les dues ales de l'edifici.


Al  1974 es crea l'Associació de Pares.
Diverses obres s'hi ha realitzat a l'edifici: el 1976 amb motiu de la instal·lació de la calefacció a gas-oil, al 1981 es renova el terra de tot l'edifici i es construeix de nou damunt dels lavabos per a aconseguir una altra aula.


Al 1987 es reconfigura l'espai de la planta baixa per a disposar de despatxos. Al 1987 s'han d'assegurar i reforçar l'embigat de la primera planta, al 1996 es crea el menjador a la planta baixa i al 1998 es reubiquen els espais de la planta baixa a l’ala dreta de l'edifici.


L’any 1992, d'acord amb la ubicació del centre en la zona de les antigues basses de la localitat, lloc anomenat popularment el Terrall, s'aprovà la denominació oficial del centre com a CEIP El Terrall.
A resultes del desig de la realització d'un treball conjunt amb altres centres, i després de diverses possibilitats, finalment, l'any 1995 es va consolidar l'agrupament funcional amb els centres de Penelles i Bellmunt. Fruit d'aquesta tasca va ser la constitució l'any 1996 de la ZER ESPERNALLAC formada pel CEIP Sant Bartomeu de Bellmunt, el CEIP El Terrall de Castellserà i el CEIP Ramon Gombal de Penelles.


L'any 2002, coincidint en el cinquantenari de la inauguració de l'edifici es celebraren els 50 anys de l'escola amb diverses activitats adreçades a antics alumnes, alumnes, professorat i pares/mares.

L'any 2006, durant la festa de Sant Sebastià, la Consellera d'Educació va inaugurar les obres de remodelació i ampliació del centre i la llar d'infants municipal, que resta ubicada dins del recinte escolar.