Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació

Escola El TuronetCarrer Lleida, 3
08192 Sant Quirze del Vallès
Tel. 93 721 30 18 Fax 93 721 12 83
ceipelturonet@xtec.cat
http://www.xtec.cat/ceipelturonet/

INFORMACIÓ A PARES I MARES -Nº 1

Us donem la benvinguda al nou curs escolar i al mateix temps us presentem la distribució del professorat del centre així com les normes generals de funcionament del present curs escolar. També us presentem el calendari escolar per al present curs. Recordem que tant l’horari com el Calendari ve marcat pel Departament d’Ensenyament i enguany han canviat força.

PERSONAL DEL CENTRE 

EDUCACIÓ INFANTIL

P - 3 (Cargols): Charo Cano

P - 4 (Granotes, Beatriu Torres

P - 5 (Esquirols) : ): Pia Buxeda

Reforç E. Infantil : Conxita Flix i José Antonio Cebrián

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Cicle Inicial:

1r(Mussols): Lluïsa Costa

2n(Orenetes): Montse Camps

Cicle Mitjà:

3r (1r CM) (Acàcies): Mº.Lluïsa Perich

4t(2n CM) (Xiprers): Pilar Iniesta

Cicle Superior:

5è1r CS (Júpiter) : Josep Baró

6è2n CS (Saturn) : Esther Castilla

ESPECIALISTES

Educació Especial : Núria Casanovas

Educació Físicai Psicomotricitat: Jaume Castelló

Música : Aurora Garrido

Llengua anglesa : Ana Peciña

Religió : Jordi Mattes

EQUIP DIRECTIU

Cap d'estudis : Conxita Flix

Secretari: José Antonio Cebrián

Directora : Cristina Jordà

 

Psicòleg de l'EAP: Francesc Armengol

Logopeda: Assun Garrido (Per donar atenció a casos diagnosticats pel CREDA)

VetlladoraLídia González

administrativa-Merche Muñoz

conserge – Albert Adán

cuina: Carmen i Cristina

cap de monitores de menjador: Avelina

neteja :Carmen, Luisa, Loli, Adam

HORARIS - ENTRADES – SORTIDES

 • El curs comença el dimarts dia 12 de setembre. L'escola celebra l'inici de curs amb un esmorzar, no caldrà, doncs, portar-ne de casa.
 • L'horari per a l'alumnat tant d’Infantil com de Primària ha estat modificat i unificat pel Departament d’Ensenyament, serà de 9 a 12,30 i de 15,15 a16,45 a tots els Centres de Primària de Sant Quirze del Vallès. Recordem que aquest horaris’ha reduït una hora diària a la Primària .
 • Els nens i les nenes de P-3, començaran el curs de forma esglaonada els dies 12 i 13 de setembre, el llistat de cada grup és a la pàgina web i a la cartellera del centre.
 • Volem insistir en la PUNTUALITAT en les entrades i sortides. Volem evitar les interrupcions a les aules un cop començada la classe.
 • Per tal d'evitar aglomeracions i poder controlar els més petits, preguem que les persones acompanyants dels nens i nenes d'Educació Infantil ( P-3, P-4 i P-5 ), els deixin a la porta petita del reixat. A l'hora de la sortida podeu recollir P-3 i P-4 per la mateixa portai els de P-5 sortiran per la porta principal, excepte els dies de pluja que s’han d’anar a recollir a les classes.
 • Els nens i les nenes d’ Educació Infantil hauran de ser recollits per una personaautoritzada, avisant a les tutores prèviament si hi ha algun canvi.
 • L’alumnat de 1r a 6è de Primària, entrarà i sortirà per la porta principal. Excepcionalment, l’alumnat primària que les seves famílies considerin que no han de marxar sols, hauran de dur a direcció, un full signat especificant-ho.

HORARI DE VISITES

Recordem que si es vol tenir una entrevista amb les/els mestres, s’ha de sol·licitar prèviament, ha de ser dins l’horari del professorat. Igualment, us recordem que davant de qualsevol dubte o problema us podeu adreçar a les tutores o tutors.

Mestres :dillunsde 12’30 a 13’30 h (hores convingudes)

Direcció - hores convingudes.

Secretari : hores convingudes.

Administrativa: hores convingudes.

BATES – ROBA DE RECANVI

 

 • Els nens i les nenes de P-3 han de venir cada dia amb la bata neta i posada. Els que es quedin a menjador han de portar un piteti un llençol.
 • Els de P-3 i P-4, en una bossa,han de portar una muda sencera: roba interior, roba de recanvi i calçat ,per si cal canviar-los, aquesta bossa es quedarà a l'escola i només es tornarà quan s'hagi fet servir, aleshores caldrà tornar a portar-la amb una muda de recanvi.
 • Els nens iles nenes de P4 i P5que es queden a menjador han de dur, cada dilluns,dues bates (amb vetes per penjar-les) una per la classe i l'altra pel menjador. Cal que les bates siguin amples, cordades al davant i amb goma al puny que no “apreti”.
 • La bata ha de portar el nom escrit clarament al davant amb lletra de pal (MAJÚSCULES)
 • Els nens i les nenes de Primària han de tenir sempre una bata a l'escolaamb el nom i una veta per penjar-la , per les diferents activitats que la requereixin.

EQUIP ESPORTIU

 • Els dies de Psicomotricitat l’alumnat d' Educació Infantilha de portar obligatòriament sabatilles esportives sense cordons (fàcils de posar i treure) i roba esportiva (xandall).
 • L’alumnat de Primària per fer Educació Físicaha de portar obligatòriament sabatilles esportives, xandall, i una samarreta de màniga curta a sota. Aconsellem per a C. Superior portar una samarreta netaper si es volen canviar un cop acabada la classe.
 • Si els alumnes no porten l’equip adient no podran realitzar la classe d’Ed. Física.
 • Si puntualment, degut a una lesió o malaltia, un/aalumne/a no pot fer Ed Física, cal que porti un justificant de la família o bé del metge.

ESMORZARS

 • Us recordem que és necessari que els alumnes vinguin ben esmorzats de casa i recomanemque portinun petit entrepà o una fruita per picar a mig matí.( E.I. esmorzen a les 10,30 i primària a les 11 h.)
 • Els alumnes de P3 han de portar en una bosseta de roba l’esmorzar dinsuna carmanyola amb el seu nom i amb tovalló de paper.
 • Per als esmorzars i berenars recomanem l’ús de carmanyoles o bé embolcalls reutilitzables a fi de fomentar la reducció de residus entre els nostres alumnes.
 • No es poden portar tetrabrics amb sucs, batuts,...
 • Si voleu celebrar algun aniversari a l'escola podeu portar esmorzarfàcil de repartircom ara entrepans, pastes, una coca tallada... no porteu llaminadures, begudes, joguines, regals...
 • Aquest curs ens hem acollit a un Pla de la Generalitat per a fomentar el Consum de fruita entre els nens i nenes i per aquest motiu un dia a la setmana l’escola donarà fruita per esmorzar als alumnes. Ja us informarem més concretament més endavant.

LLIBRES DE TEXT:

 • A EI i CI els llibres seran individuals
 • A CM i CS els llibres estan socialitzats seguint el programa de reutilització de llibres de la Generalitat impulsat per l’Ampa iaprovat pel Consell Escolar.
 • Aquests llibres de la borsa comuna s’han de folrar a inici de curs si són nous o el folre està deteriorat. L’alumnat serà responsable de la seva cura durant el curs.

BOSSES I MOTXILLES:

 • Els nens i les nenes d'Ed. Infantilno han de portar motxilles, sinó bosses de roba que es puguin penjar fàcilment i ocupin poc espai.
 • Els nens i les nenes de Primària han de portar una motxilla on hi càpiga una carpeta gran, sense rodes, i amb el nom marcat .
 • Aconsellem portar sempre un paquet de mocadors de paper ala motxilla.
 • Cal que tot (Bates, jaquetes, motxilles i bosses) PORTI UNA VETA LLARGA AMB EL NOM I COGNOMS per poder penjar –ho als penjadors i saber de qui és.
 • Eviteu que els i les alumnes portin jocs i joguines a l'escola.
 • Si han d’anar a natació o altres activitats calportar l’equipament en una bossa a part.

ABSÈNCIES

 • Les absències parcials o totals a classe, ja sigui per malaltia o altres causes, així comels retards i els permisos per sortir abans d'hora, s'han de comunicar a la tutora.

AUTORITZACIONS PER A LES SORTIDES I ALTRES ACTIVITATS

 • Els primers dies de curs us farem arribar un full d'autorització general per a realitzarles sortides i excursions que es faran durant el curs . Tot i així totesles sortides us seran comunicadesamb antelació per escrit i cal queretorneu signades les corresponents autoritzacions.
 • Les dates de colònies previstes son :
 • P4/P5:3-4 de maig a Balenyà.
 • CI :9-10-11 de maig a Can Freu (la Selva)
 • CM :11-12-13 d’abril Estarit
 • 5è:25-26-27 d’abril Els Refugis de Serinyà.
 • 6è:"Cala Montjoi",20-21-22 de juny a Roses.

RECOMANACIONS (medicació, polls, ...)

 • Seguint la normativa, no es donarà cap medicament sense la prescripció mèdica .Tot i així quan un nen o nena hagi de prendre un medicament, caldrà omplir i donar a la tutora un imprès que trobareu a la consergeria o a la pàg. web, i adjuntar la recepta del metge. Els /les tutors/esi/o monitors/es de menjador seran les persones encarregades d’administrar-lo, sempre dins les seves possibilitats. L’escola no es pot comprometre ni responsabilitzarde l’administració de medicaments. Si l’alumne no es troba bé no ha d’assistira l’escola.
 • En cas d'accident o malaltia s'avisarà a les famílies perquè es facin càrrec del nen o la nena al més aviat possible.
 • Un altre aspecte en el que hem d'insistir és amb el tema dels "polls", conjuntivitis o qualsevol malaltia contagiosa: Quan un alumne es trobi en un d’aquests casoscaldrà avisar immediatament a l'escola i no podrà assistir a classe fins que estigui en condicions de no encomanar-ho. Si rebeu la nota d'avís de presència de polls a la classe cal que totes les famílies facin una exploració als seus fills i filles per tal de prendre les mesures necessàries i poder evitar nous contagis.

MENJADOR

 • El Servei de menjador, l’acollida matinal, els Casalsi les activitats extraescolars estan gestionades per l’Ampa, cal ser-ne soci per poder-hi participar.
 • Els alumnes que es quedin a dinar de manera esporàdica han de portar el tiquet de menjador omplert amb nom, cognoms i data d’utilització al tutor/a .
 • Si cal que els alumnes facin una dieta especial durant uns dies ho han de comunicar per escrit i ben especificat. Si tenen alguna al·lèrgia alimentària o intolerànciaal gluten, o altres problemes cal que es comuniquia la cuina com als tutors/es.

PÀGINA WEB i AGENDES

http://www.xtec.cat/ceipelturonet/

 • La pàgina Web de l’escola s’actualitza constantment. Hi trobareu informacions puntuals, autorització per medicaments, full de recomanacions sobre els polls, activitats realitzades pels alumnes, recursos didàctics, avisos importants, etc ...
 • Cada classe té un bloc on a més de les activitats didàctiques, fotos, treballs,... també hi ha normalment el llistat de deures i informacions diverses.
 • L’alumnat de CM i CS disposarà de l’agenda personalitzada que repartirem a l’escola, allà hi trobareu també canals de comunicació entre els pares i mares i els tutors/es. És molt important que les famílies ajudeu als vostres fills a organitzar-se amb les tasques ,deures i ús de l’agenda portant-ne un seguiment.

CALENDARI DE LES REUNIONS DE PARES I MARES

 • En les reunions de nivell amb mares i pares s'informarà de les àrees que imparteix cada mestra/e així com de les característiques d'organització i funcionament de cada classe, sortides, colònies, els objectius generals per aquest curs... Més endavant rebreu l’ordre del dia de cada reunió.
 • El calendari és el següent:

P-3- 20 octubre

P-4-11 octubre

P-5-10 octubre

1r- 28 setembre

2n- 29 setembre

 

3r- 5 octubre

4rt- 6 octubre

5è- 4 octubre

6è- 20 octubre

 • L’horari: de les reunions serà a les 17h.
 • És molt important l’assistènciaiper auna bona dinàmica de les reunions, es prega, no s’hi portin els nens i les nenes, en cas de necessitat, però, hi haurà servei de guarderiaa càrrec de l’Ampa

DIES DE PSICOMOTRICITAT I EDUCACIÓ FÍSICA

 • Els dies indicats els i les alumnes han de venir vestits i calçats per a fer esport tal com us indiquem en les normes de funcionament de l’escola

P-3: els dimarts i els divendres al matí.

P-4: els dijous al matí

P-5: els dilluns i els dimecres al matí

1r: els dimarts al matí i els divendres a la tarda

2n: els dimecres a la tarda i els divendres al matí

3r: els dilluns al matí i els dijous a la tarda

4t: els dilluns a la tarda i els dimecres al matí

5è: dimarts al matí i dijous a la tarda

6è: dilluns a la tarda i divendres al matí

TALLERS

 • Com cada curs farem tallers, com sabeu són agrupacions reduïdes d'alumnes per cicles on es fan activitats diverses d'educació plàstica i informàtica. Comptem amb la valuosa col·laboració de mares, pares , avis i àvies,... per a realitzar-los .

SETMANA CULTURAL ,NIT DE MUSSOLS I FESTES

 • El dia 23 d’abril celebrem la Festa de Sant Jordi a l’escola, amb els Jocs Florals, exposició de treballs i contes dels alumnes i Portes Obertes en general. Aquest diaus preguem que disposeu d’algun familiar si els pares no poden venir, ja que als nois i noies els agrada ensenyar els seus treballs i la seva escola a la família.
 • També el 17 de febrer farem la rua de Carnaval com cada any a la tarda .
 • Enguany l’Eix transversal del curs i de la Setmana cultural aprofitant que el 2011 és l’any internacional de la Química versarà sobre aquest tema. Les dates de les activitats principals de la setmana Cultural seran del 7 al 11 de Novembre.
 • El proper 25 de maig farem la Nit dels Mussols que es tracta d’una nit de Classe pels alumnes de C. Superior on descobreixen totes les activitats que es fan en horari Nocturn. Aquell dia es fa jornada intensiva tota l’escola.

AVALUACIONS

EDUCACIÓ INFANTIL

Es donaran dos informes: Un al gener amb entrevista . L'altre s'adjuntarà a final de curs amb l'àlbum.

PRIMÀRIA

Es donarà un informe cada trimestre. Les dates previstes són:

 • 1ª avaluació: lliurament d’informes i entrevistes amb els pares del 12 al 21 de desembre.
 • 2ª avaluació: El dia29 de marçlliurament d’informes directament als alumnes
 • 3ªavaluació: CI i CM s'adjuntarana final de curs,21 de juny, amb l'àlbum. CS els lliurarà als alumnes junt amb els deures el dia 29 de juny .
 • Les entrevistes que es concertina tots els nivells seran el dia 29 de juny.
 • Els alumnes de 6è realitzaran les proves d’ avaluació externa de la Generalitat els dies 7 i 8 de maig del 2012, procureu que els alumnes no faltin en aquestes dates.

LLIBRES DE TEXT, MATERIAL I SORTIDES

 • Seguint amb els acords de Consell Escolar el material i els llibres de text a l’escola estan socialitzats.
 • Els llibres de text estan socialitzats a C. Mitjà i a C. Superior. L’AMPA es fa càrrec de l’organització, de les subvencions i cobrament de la quota que fa possible aquesta socialització.

APORTACIONS: EXCURSIONS, SORTIDES I MATERIAL 

 • Per agilitar les feines de secretaria les aportacions pel material escolar i per totes les excursions(tret de les colònies) es faran en dos rebuts, un a principi de curs i l'altre al febrer.
 • P-3 P-4 i P-5dos rebuts, de 75 €
 • C. Inicial : dos rebuts de 75 €
 • C. Mitjà i Superior ; un rebut de 75 € i un de 82 €( inclou llibre lectura)
 • A secretaria s'atendran personalment els casos que presentin alguna dificultat.
 • A final de curs es revisaran les absències dels alumnes a les excursions i es retornarà l'import de les que no s'hagin fet, tenint en compte les despeses compromeses.
 • Les famílies que encara no tinguin domiciliades les aportacions, hauran de fer l'ingrés a la Caixa de Sabadell al Nº2059 0150 92 80-007438-24 (cal donar el nom de l'alumne i el curs).